Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn trung dũng
  Ngày gửi: 15h:55' 17-03-2017
  Dung lượng: 23.0 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT(TIN HOC 8)
  (Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề)
  Câu 1: Em hãy nêu cú pháp 2 câu lệnh lặp đã học?(2đ)
  Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ khối của vòng lặp chưa biết trước số lần lặp? 1(đ)
  Câu 3: Sau câu lệnh sau giá trị của J bằng bao nhiêu?(2đ)
  J:=0;
  For i:= 1 to 10 do j:=j+2;
  Câu 4: Sau câu lệnh sau giá trị của S bằng bao nhiêu?(2đ)
  S:=0; k:=0
  While S<10 do begin
  k:=k+1;
  S:=S+k;
  Câu 5: Sửa lỗi chương trình sau cho đúng? (3đ)
  Bein In so le
  User crt
  Var I,n: Integger
  Begin
  Clrscr
  Write(nhap so n=); readln(‘n’);
  For i=1 to n do if I mod 2 =1 then write(i:3);
  Readln
  End  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT(TIN HOC 8)
  (Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề)
  Câu 1: Em hãy nêu cú pháp 2 câu lệnh lặp đã học?(2đ)
  Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ khối của vòng lặp chưa biết trước số lần lặp? 1(đ)
  Câu 3: Sau câu lệnh sau giá trị của J bằng bao nhiêu?(2đ)
  J:=0;
  For i:= 1 to 10 do j:=j+2;
  Câu 4: Sau câu lệnh sau giá trị của S bằng bao nhiêu?(2đ)
  S:=0; k:=0
  While S<10 do begin
  k:=k+1;
  S:=S+k;
  Câu 5: Sửa lỗi chương trình sau cho đúng? (3đ)
  Bein In so le
  User crt
  Var I,n: Integger
  Begin
  Clrscr
  Write(nhap so n=); readln(‘n’);
  For i=1 to n do if I mod 2 =1 then write(i:3);
  Readln
  End

   
  Gửi ý kiến