Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án tiếng anh 4 (unit 15, 16, 17)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:46' 16-03-2017
  Dung lượng: 118.5 KB
  Số lượt tải: 442
  Số lượt thích: 0 người
  Cai Be Division of Education and Training
  Doan Thi Nghiep Primary School
  Teacher: Do Van Hung
  LESSON PLAN – GRADE 4
  UNIT 15. WHEN’S CHILDREN’S DAY?
  LESSON 1
  Week: 25 &Period: 49
  I/ Objectives:
  By the end of the lesson, students will be able to ask and answer questions about when a festival is.
  II/ Teaching aids: worksheet, tape recording
  III/ Procedures:

  Time
   Contents

  T’s activities
  Ss’ activities
  
  
  5’
  8’
  15’
  5’  2’
  
  I. Warmer:
  Guess four words related to food and drink for Tet


  II. Presentation
  - Introduce some characters.

  1.Look, listen and repeat  - Teach sentence patterns


  III. Practice
  2. Point and say
  When is ________?
  It’s on ________
  3. Listen and tick
  Answers: 1. b; 2. a; 3. c.

  4. Look and write
  Answers: 1. December 25th;
  2. November 20th;
  3. June 1st;

  IV. Production
  5. Let’s sing


  VI. Home work
  - Review the lesson at home and prepare the next lesson
  

  - Gets students to joint into the game
  - Introduces the new lesson.

  Introduces some characters
  - Asks students to look at the picture
  - Plays the tape and asks students repeat
  - Teaches sentence patterns


  - Asks students to look at the pictures
  - Asks students to work in pairs
  - Calls some pairs to demonstrate the task in front of the class
  - Plays the tape for students to listen and tick the correct answers
  - Asks students to exchange their answers with their partners
  - Provides the answers and explanations
  - Asks students to look at the pictures
  - Asks students to fill the blanks individually
  - Get students to swap their answers before checking as a class.

  - Asks students to sing “Happy New Year”

  - Asks students to review the lesson at home and prepare the next lesson
  

  - Joint into the game
  - Listen


  - Look, listen some characters
  - Look at the picture
  - Listen and repeat

  - Take note  - Look at the pictures
  - Work in pairs.

  - Some pairs to demonstrate the task
  - Listen and tick the correct answers

  - Exchange and compare their answers with their partners
  - Listen and check answers

  - Look at the pictures
  - Fill the blanks individually

  - Swap their answers in pairs.  - Sing “Happy New Year”


  - Review the lesson at home and prepare the next lesson
  
  

  Cai Be Division of Education and Training
  Doan Thi Nghiep Primary School
  Teacher: Do Van Hung
  LESSON PLAN – GRADE 4
  UNIT 15. WHEN’S CHILDREN’S DAY?
  LESSON 2
  Week: 25 &Period: 50
  I/ Objectives:
  By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about what people do at festival
  II/ Teaching aids: worksheet, tape recording
  III/ Procedures:

  Time
   Contents

  T’s activities
  Ss’ activities
  
  
  5’
  5’
  18’
  5’

  2’
  
  I. Warmer:
  Bingo  II. Presentation
  - Introduce some characters.

  1.Look, listen and repeat  - Teach sentence patterns

  III. Practice
  2. Point and say
  What do you do at/ on _______?
  I ______.
  4. Listen and circle
  Answers: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a.


  5. Look and write
  Answer: 1. go shopping.
  2. decorate the house.
  3. make banh chung.
  4. visit grandparent.
  IV. Production
  3. Let’s talk
  When is _______?
  What do you do at/ on _______?
  6. Let’s play
  Physical line-up
  VI. Home work
  - Review the lesson at home and prepare the next lesson
  

  - Gets
  Avatar

  giáo án tiếng Anh lớp 4 mới theo chương trình 2 tiết/tuần soạn 4 cột các bài 15, 16, 17

   
  Gửi ý kiến