Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án tiếng anh 3 (unit 15, 16, 17)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:43' 16-03-2017
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 189
  Số lượt thích: 0 người
  Cai Be Division of Education and Training
  Doan Thi Nghiep Primary School
  Teacher: Do Van Hung
  LESSON PLAN – GRADE 3
  UNIT 15. DO YOU HAVE ANY TOYS?
  LESSON 1
  Week: 25 &Period: 97 - 98
  I/ Objectives:
  By the end of the lesson, students will be able to identify toys
  II/ Teaching aids: worksheet, tape recording
  III/ Procedures:

  Time
   Contents

  T’s activities
  Ss’ activities
  
  
  5’
  8’
  15’


  5’

  2’
  
  I. Warmer:
  Lucky numbers  II. Presentation
  - Introduce some characters.

  - Teach vocabulary about the toys

  1.Look, listen and repeat  - Teach sentence patterns


  III. Practice
  2. Point and say
  Do you have _______?
  Yes, I do/ No, I don’t.
  4. Listen and number
  Answers: a. 3; b. 4; c. 1; d. 2
  5. Read and write
  Answers: 1. car; 2. ball; 3. doll; 4. do; 5. they.  IV. Production
  3. Let’s talk


  6. Let’s write

  VI. Home work
  - Review the lesson at home and prepare the next lesson
  

  - Gets students to play game
  - Introduces the new lesson.

  - Introduces some characters
  - Teaches vocabulary about the toys
  - Asks students to look at the picture
  - Plays the tape and asks students repeat
  - Teaches sentence patterns


  - Asks students to look at the pictures
  - Asks students to work in pairs
  - Calls some pairs to demonstrate the task in front of the class
  - Plays the tape for students to listen and number
  - Asks students to exchange their answers with their partners
  - Provides the answers and explanations
  - Asks students to read and write
  - Get students to swap their answers before checking as a class.

  - Asks students to work in pairs to do the task
  - Calls some pairs to demonstrate the task in front of the class

  - Asks students to write

  - Asks students to review the lesson at home and prepare the next lesson
  

  - Play game

  - Listen


  - Look, listen some characters
  - Listen and take note
  - Listen and repeat. Take note
  - Look at the picture
  - Listen and repeat

  - Take note

  - Look at the pictures
  - Work in pairs.

  - Some pairs to demonstrate the task
  - Listen and number

  - Exchange and compare their answers with their partners
  - Listen and check answers

  - Read and write

  - Swap their answers in pairs.  - Asks students to work in pairs to do the task
  - Calls some pairs to demonstrate the task in front of the class
  - Write


  - Review the lesson at home and prepare the next lesson
  
  


  Cai Be Division of Education and Training
  Doan Thi Nghiep Primary School
  Teacher: Do Van Hung
  LESSON PLAN – GRADE 3
  UNIT 15. DO YOU HAVE ANY TOYS?
  LESSON 2
  Week: 25 &Period: 99 - 100
  I/ Objectives:
  By the end of the lesson, students will be able to ask and answer question about toys
  II/ Teaching aids: worksheet, tape recording
  III/ Procedures:

  Time
   Contents

  T’s activities
  Ss’ activities
  
  
  5’
  5’
  18’

  5’


  2’
  
  I. Warmer:
  Slap the board  II. Presentation
  - Introduce some characters.

  1.Look, listen and repeat  - Teach sentence patterns

  III. Practice
  2. Point and say
  Does he/ she have _______?
  Yes, he/ she does; No, he/ she doesn’t  4. Listen and tick
  Answers: 1. a; 2. b; 3. a; 4. a.


  5. Read and write
  Answer: 1. robot and a ball; 2. has a teddy bear and a doll; 3. yes, he does; 4.
  Avatar

  giáo án tiếng Anh lớp 3 mới theo chương trình 4 tiết/tuần soạn 4 cột các bài 15, 16, 17

   
  Gửi ý kiến