Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập ADN ARN chia theo mức độ (dễ => khó)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần Công Đạt
  Người gửi: Trần Công Đạt
  Ngày gửi: 17h:29' 14-03-2017
  Dung lượng: 22.4 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  LELVEL 1
  1.1Mộtgendài0,51micrômet,khigennàythựchiệnsaomã3lần,môitrườngnộibàođãcung cấp sốribônuclêôtit tự do là
  A. 6000. B. 3000. C. 1500. D. 4500.
  1.2Mộtgencó900cặpnuclêôtitvàcótỉlệcácloạinuclêôtitbằngnhau.Sốliênkếthiđrôcủa genlà
  A.1798. B.1125. C.2250. D.3060.
  1.3 Một gen có chiều dài 510 nmvà trên mạchmột của gen có A + T = 600 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của gen trên là
  A. A = T = 1200; G = X = 300. B. A = T = 600; G = X = 900.
  C. A = T = 300; G = X = 1200. D. A = T = 900; G = X = 600.
  1.4Mộtgenởsinhvậtnhânthựccó3900liênkếthiđrôvàcó900nuclêôtitloạiguanin.Mạch 1 củagencósốnuclêôtitloạiađêninchiếm30%vàsốnuclêôtitloạiguaninchiếm10%tổngsố nuclêôtit của mạch. Sốnuclêôtitmỗi loại ở mạch 1 của gen này là:
  A. A = 450; T = 150; G= 150; X = 750. B. A = 750; T = 150; G= 150; X = 150.
  C. A = 450; T = 150; G= 750; X = 150. D. A = 150; T = 450; G= 750; X = 150
  1.5MộtgenởvikhuẩnE.colicó2300nuclêôtitvàcósốnuclêôtitloạiXchiếm22%tổngsố nuclêôtitcủagen. Số nuclêôtit loại T củagen là
  A.644. B. 506. C. 322. D. 448
  LELVEL 2
  2.1Mộtgencó4800liênkếthiđrôvàcótỉlệA/G=1/2,bịđộtbiếnthànhalenmớicó4801liên kết hiđrô và có khối lượng 108.104đvC. Số nuclêôtit mỗi loạicủa gen sau đột biếnlà:
  A. T = A = 601, G = X = 1199. B. T = A = 598, G = X = 1202.
  C. T = A = 599, G = X = 1201. D. A = T = 600, G = X = 1200.
  2.2 Mộtgencấutrúcdài4080ăngxtrông,cótỉlệA/G=3/2,gennàybịđộtbiếnthaythếmộtcặp
  A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau độtbiến là:
  A. A = T = 721 ; G = X = 479. B. A = T = 419 ; G = X = 721.
  C. A = T = 719 ; G = X = 481. D. A = T = 720 ; G = X = 480.
  2.3.Mộtgencó3000 liênkếthiđrô và có số nuclêôtit loại guanin (G) bằng hailần số nuclêôtit loạiađênin(A).Mộtđộtbiếnxảyralàm cho chiềudàicủagengiảm đi85Å.Biếtrằngtrongsố nuclêôtitbịmấtcó5nuclêôtitloạixitôzin(X).SốnuclêôtitloạiAvàGcủagensauđộtbiếnlầnlượt là
  A. 370 và 730. B. 375 và 745. C. 375 và 725. D. 355 và 745.
  2.4.GenD có3600liênkếthiđrôvàsốnuclêôtitloạiađênin(A)chiếm30%tổngsốnuclêôtitcủa gen.GenDbịđộtbiếnmấtmộtcặpA-Tthànhalend.MộttếbàocócặpgenDdnguyênphânmột lần,sốnuclêôtitmỗiloạimàmôitrườngnộibàocungcấpchocặpgennàynhânđôilà:
  A.A=T=1799;G=X=1200. B.A=T=1800;G=X=1200.
  C.A=T=1199;G=X=1800. D.A=T=899;G=X=600.
  2.5.Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nuclêôtit loại timin nhiều gấp 2 lần số nuclêôtit
  loại guanin. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 2798 liên kết hiđrô. Số lượngtừng loại
  nuclêôtit của alen a là:
  A.A = T = 800; G = X = 399.
  C.A = T = 799; G = X = 401.
  B.A = T = 801; G = X = 400.
  D.A = T = 799; G = X = 400.
  LELVEL 3
  3.1Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
  A. A + G = 80%; T + X = 20% B. A + G = 20%; T + X = 80%
  C. A + G = 25%; T + X = 75% D. A + G = 75%; T + X = 25%
  3.2 Một phân tử mARN có 1200 đơn phân và tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Số nucleotit loại G của mARN này là
  A. 600. B. 480. C. 120. D. 240.
  3.3:Một gen cấu trúc có tỉ lệ / và có khối lượng 582000 đvC. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen này là:
  A. A = T = 679; G = X = 291.
  C. A = T = 582; G = X = 388.
  B. A =
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng