Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Diệu Quỳnh
  Ngày gửi: 22h:18' 13-03-2017
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người

  Bài 30-Tiết 49
  QÚA TRÌNH ĐẲNG TÍCH
  ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ


  MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  Định nghĩa được quá trình đẳng tích
  Phát biểu và viết được biểu thức định luật Sác-lơ
  Nêu được ý nghĩa của đường đẳng tích
  2. Kỹ năng:
  - Biết cách bố trí thí nghiệm kiểm chứng định luật Sác-lơ
  - Vận dụng được định luật Sác-lơ để giải các bài tập đơn giản
  - Vẽ được đường đẳng tích trong hệ tọa độ (P-T)
  3. Thái độ:
  - Say mê hứng thú với bài học
  - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống thực tiễn

  PHƯƠNG PHÁP
  Phương pháp: thông báo, thí nghiệm biểu diễn, diễn giải, hỏi đáp, thảo luận.

  CHUẨN BỊ:
  Giáo viên: bảng phụ, bộ thí nghiệm Sác-lơ
  Học sinh: Kiến thức bài “ quá trình đẳng nhiệt”


  NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  Đặt vấn đề (3 phút)
  Tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu về nội dung định luật Bôi-lơ, thể hiện mối quan hệ định lượng giữa áp suất và thể tích khi giữ nguyên nhiệt độ. Nếu bây giờ chúng ta giữ nguyên một thông số khác không phải nhiệt độ thì các thông số còn lại sẽ thay đổi như thế nào? => Bài 30: Quá trình đẳng tích.Định luật Sác-lơ

  Hoạt động 1: Tìm hiểu về quá trình đẳng tích (5 phút)

  HOẠT ĐỘNG CỦA GV
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG CƠ BẢN
  
  
  - YC nhắc lại khái niệm đẳng quá trình và quá trình đẳng nhiệt
  - Gợi ý: tương tự thì ai có thể định nghĩa thế nào là quá trình đẳng tích
  - Nhắc lại và ghi bảng


  
  - Trả lời


  - Suy nghĩ, phát biểu


  - Tiếp thu
  
  I.QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH
  Quá trình biến đổi trạng thái khí khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích

  V = hằng số (30.1)
  
  

  Hoạt động 2: Tìm hiểu về định luật Sác-lơ (20 phút)

  HOẠT ĐỘNG CỦA GV
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG CƠ BẢN
  
  
  - Giới thiệu TN: mục đich, dụng cụ, cách tiến hành: Cố định vị trí của pit-tông để giữ cho thể tích khí trong xilanh không đổi. Dùng nước nóng trong bình để thay đổi nhiệt độ của khí trong xilanh. Sự thây đổi áp suất của khí trong xilanh được đo bằng áp kế. Ghi kết quả vào bảng mẫu
  - YC học sinh nhận xét bảng số liệu
  - YC học sinh thực hiện C1 và cho nhận xét
  - Thông báo nội dung định luật Sác-lơ


  
  - Quan sát, lắng nghe

  - Ghi kết quả

  - Nhận xét

  - Tính toán và nhận xét kết tỉ số P/T
  - Tiếp thu, phát biểu lại
  
  II. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ

  1. Thí nghiệm
  - Bố trí TN
  - Kết quả TN
  Lần
  P
  T
  P/T
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  - Nhận xét: P/T = hằng số

  2. Định luật Sác-lơ
  Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối
  
  

  Hoạt động 3: Tìm hiểu về đường đẳng tích (10 phút)

  HOẠT ĐỘNG CỦA GV
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG CƠ BẢN
  
  
  - Chia nhóm học sinh: hai bàn một nhóm ; Phát bảng phụ
  - YC thực hiện C2
  - Nhận xét bài làm của các nhóm
  - Thông báo ý nghĩa của đường đẳng tích
  - YC thực hiện C3
  - Tại sao ứng với thể tích bé hơn thì đường đẳng tích lại nằm trên?

  
  - Nhận nhiệm vụ học tập
  - Hoạt động nhóm
  - Đại diện nhóm trình bày bài làm
  - Tiếp thu

  - Nhắc lại

  - Suy nghĩ, trả lời
  - Suy nghĩ về nhà trả lời
  
  III.ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH

  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích
  
  

  Hoạt động 4 : Vận dụng và giao bài tập về nhà (7 phút )

  HOẠT ĐỘNG CỦA GV
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  
  - Yêu cầu học sinh làm bài tập 8 SGK
  - Nhận xét câu trả lời của học sinh, rút ra kết luận
  - Tổng kết các nội dung chính của bài
  - Giao bài tập về
   
  Gửi ý kiến