Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án tiếng anh 7 mới chuẩn kiến thức 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Sông Hồng
  Ngày gửi: 07h:59' 13-03-2017
  Dung lượng: 280.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người

  Period 1: Review and check.

  Period 1

  I. Objectives:
  - By the end of the lesson Ss will be able to get further practice in Present Simple and Progressive, Comparatives, Superlatives, Quantifiers class 6
  1. Knowledge:
  * Structures:
  Present Simple and Progressive:
  He speaks English and French.
  She is staying in Hanoi now.
  Comparatives and Superlatives:
  The Amazon River is longer than the Mekong.
  The Nile is the longest river in the world.
  Quantifiers:
  There is a lot of traffic.
  ...
  * Vocabulary: review
  2.Skills: speaking, reading and writing skills.
  3.Attitude: Helps students to know the way of greeting and to tell about the others.
  II. Teaching aids:
  1, Teacher`s: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues.
  2, Students`: text book, note book, chalks, pens.
  III. Procedures:
  1, Checking up: while teaching new lesson.
  2, New lesson(42ms):

  Teacher’s activities
  Students’s activities
  The content of the lesson
  
  * Warm – up: Network.
  - asks Ss to gives examples using the countries and languages.


  - gives feedback.
  * Activity 1: Present Simple Tense
  - retells grammar (quickly).
  - asks Ss to do the exercise 1 (P. 174).

  - gives feedback.
  * Activity 2: Present Simple Tense and present progressive tense
  - explains the exercise 2 (P.174).
  - gives the map dialogue. (sub-board)
  - gives feedback.
  * Activity 3: adjectives:
  comprarative and superlative
  - asks Ss to retell grammar.
  - gives the table and asks Ss to do the exercise.
  - gives feedback.
  - asks Ss to based on the table to do the exercise 3 (P. 175)
  - gives feedback.


  * Activity4: indefinite quantifiers
  - asks Ss to give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little.

  - gives feeback. (grammar sub-board)
  - explains the exercies 4 (P. 175).

  - gives feeback.

  
  - play the game (groups)  - gives examples using the countries and languages. (pairs)
  Examples:
  S1: are you from China?
  S2: No, I`m not.
  S3: Do you speak English?
  S4: Are you from England?
  S2: Yes, I am.
  ...

  1. Present Simple Tense:
  - listen.
  - do the exercise 1 (individually then pairs)

  2. Present Simple Tense and present progressive tense:
  - listen.
  - look at the map and practice (pairs)
  Examples:
  S1: What is her name ?
  S2: Her name is Susan.
  S1: Where does she live ?
  S2: She lives in London.
  S1: Where is she staying now ?
  S2: She is staying in Hanoi.
  ...
  3. adjectives: comprarative and superlative:
  - retell grammar.
  - complete the table (groups + cues)

  - base on the table to do the exercise 3 (groups + cues)
  4. indefinite quantifiers
  - give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little then give examples.

  - listen and do the exercise. (groups + cues)
  
  Vietnam-Vietnamese Japan-Japanese
  England-English China-Chinese
  Answer:
  a. Do - speak ; don`t ; speak
  b. speaks
  c. speaks Chinese.
  d. speaks Japanese.
  e. speaks Vietnamese.
  f. speaks English.


  Answer:
  a. is b. lives
  c. is - is staying d. is
  e. does - teaches
  f. does - teach ; doesn`t ; teaches.
  Adj
  Comparative
  Superlative
  
  long
  longer
  longest
  
  thick
  
  
  
  thin
  
  
  
  hot
  
  
  
  tall
  
  
  
  small
  
  
  
  high
  
  
  
  big
  
  
  
  
  Answer:
  a. longer - the longest
  b. the longest.
  c. the tallest - taller - the tallest.
  d. biggest - bigger - the biggest - the biggest.

  Uses of quantifiers:
  some / a lot of / a few + DT đếm đợc
  some / a lot of
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng