Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB Tháng 03/2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 09h:39' 04-03-2017
  Dung lượng: 173.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  THCS NGUYỄN TRÃI
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5
  Tô Thủy 7D 7C 7D --- 7B 6C 7A 7B --- 7C -x- -x- -x- -x- -x- 7D 7B 6C 7A --- 7A 6C 7D 7C --- -x- -x- -x- -x- 7D
  C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
  Mai Bình 9A 9C 6A --- 6B -x- -x- -x- -x- -x- 9C 6B 9A 6A --- --- 9B 9D 6A 9A -x- -x- -x- -x- -x- 9D 6B 9B --- 9A
  C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
  Đ. Vân 6D 6D 8C 8B --- 8C --- 8A 8D 8B --- --- --- --- --- 8D 8B --- --- --- 8A 6D 8D --- --- 6D 8C 8A --- 6D
  C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
  Q Hương 9B 9A 6D 9B --- --- 9B --- 9A --- --- --- --- --- 6D 9A --- 9B 9B --- --- --- --- --- 6D 9A 9B
  C.cờ Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn S.hoạt
  T. Hân --- --- --- --- --- 7C --- 7D 7B 7A 7D 7B --- --- --- --- 7C --- 7D --- 7A 7B 7B 7C 7A ---
  Văn Văn Văn Văn Văn GDCD Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn
  V. Trang 8D 8B --- 8D --- --- --- --- --- --- 8C --- --- --- --- --- --- --- 8D 8C --- 8B --- 8B 8C 8D 8D
  C.cờ Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn S.hoạt
  L. Phượng --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  K. Oanh --- --- --- 6C 6A 6A --- 6B 6B 6D 6C --- 6B 6D --- 6C --- --- 6A 6B 6B 7A -x- -x- -x- -x- -x-
  Văn Văn Văn Văn Văn C.nghệ Văn C.nghệ C.nghệ Văn Văn C.nghệ Văn GDCD
  Tr. Giang --- --- 9C 8A --- 9C --- 9D -x- -x- -x- -x- -x- 8A 9C 9D --- 9C 9D 9D --- 8A -x- -x- -x- -x- -x-
  Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn
  Ng. Lan 6A 8A 8B --- 8C 8D --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8B 8D 6B 8C --- --- --- --- 6A --- 6A --- 6B 8A 6A
  C.cờ Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh S.hoạt
  Thúy Hằng 7A 6C --- 9D 9A --- --- 7A 9B 9C --- --- --- --- --- 9D 7A 7B --- --- 7B 9C --- --- --- 9B --- 9A 6C 7A
  C.cờ C.nghệ Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh C.nghệ S.hoạt
  B. Hằng 8A 6A 8A --- 8D --- 8B 6C 6D 6A --- --- 8A 8B --- --- --- 8C 6D --- --- --- --- --- --- 8D 6C --- 8C 8A
  C.cờ C.nghệ Hóa Hóa Hóa Sinh Sinh C.nghệ Hóa Hóa Hóa Sinh Hóa Sinh Hóa S.hoạt
  T. Tuyền 9D --- 7A 7B 9D 9C --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7C --- --- --- --- 9A --- 9B 9D 9C --- 9A 7D 9B 9D
  C.cờ C.nghệ C.nghệ Hóa Hóa C.nghệ Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa C.nghệ Hóa S.hoạt
  Ng. Sinh -x- -x- -x- -x- -x- 9D 8D 9C 8A -x- 9B 8C 8B 9A -x- 9B 8C 8A 8B -x- 9D 9A 9C 8D -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục
  D. Tuân --- --- 6C --- -x- 6B 6D 7D 7B -x- 6D 7C 6B 7A -x- 7A 6A 7C 7D -x- 6A --- 6C 7B -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục
  Đ. Hưng -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7D 7C -x- -x- -x- 7D 7C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Sinh Sinh Sinh Sinh
  Ng. Mỹ --- --- --- 8A 8B 8A --- 8D 8C -x- 8A 8B 8C 8D --- 8C --- 8D 8A 8B 8B 8D 8C --- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
  T. Thúy --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  T. Phong 6B --- 6B 6A 6C --- 6B 6D 6A 6C --- 6C 6D --- --- --- --- --- --- 6B 6B 6A --- --- 6C --- 6A 6D 6B
  C.cờ Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán S.hoạt
  T. Hòa --- 9B 9B 9A 9C -x- -x- -x- -x- -x- 9A 9C 9D 9D --- -x- 9C 9B 9A 9D -x- 9B 9A 9C 9D -x- -x- -x- -x- -x-
  Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
  Tr. Thủy --- --- --- --- --- 6D --- 9D 6C 8C 6A 8D 7B --- --- 9A 7C 7D --- --- --- --- --- 8A 9B 7A 9C 8B 6B ---
  Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý Lý C.nghệ C.nghệ Lý C.nghệ C.nghệ Lý
  H. Vi 8B 9D --- --- --- 9B 9D 8C --- 8D --- 9A 9C 9B --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9A 8B 8A --- 9C 8B
  C.cờ Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý S.hoạt
  T. Nha --- --- --- --- --- 8B 8C 9B --- 8A 9D 9B 8D 8A --- --- --- --- --- 9C 8D --- 8B 9A 8C 9A 9D 9C --- ---
  Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin
  Tr. Loan --- --- --- --- 7A 7B --- 6B 7A 6D 6C --- 6A 6B --- --- --- --- --- --- 6D 7D 7C 6C --- 7D 6A 7B 7C ---
  Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin
  Thu Yến 9C 8D --- --- --- --- 8A 9A 8B 9B 8B 8A --- 9C --- --- --- --- --- 8C --- --- --
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng