Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Phiếu trả lời trắc nghiệm thi THPT QG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cù Thế Lợi
  Ngày gửi: 16h:58' 27-02-2017
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
  BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Họ tên và chữ ký
  Giám thị 1  Họ tên và chữ ký
  Giám thị 2

  Hội đồng thi:…………………………………….
  Điểm thi:…………………………………………
  Phòng thi:……………………………………….
  Họ và tên thí sinh:………………………………
  Ngày sinh:………………………Nam/nữ:……..
  Chữ ký của thí sinh:…………………………….
  7. Số báo danh
  
  
  8. Mã đề thi
  
  
  
  Thí sinh lưu ý: - Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
  Dùng bút chì tô đen các ô tròn tương ứng Số báo danh, Mã đề thi trong mục 7,8.
  Phần trả lời: - Nội dung thi môn nào thì trả lời phần thi môn đó; Số thứ tự câu trả lời tương ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi.
  Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời

  PHẦN TRẢ LỜI: MÔN VẬT LÝ
  01
  
  
  11
  
  
  21
  
  
  31
  
  
  02
  
  
  12
  
  
  22
  
  
  32
  
  
  03
  
  
  13
  
  
  23
  
  
  33
  
  
  04
  
  
  14
  
  
  24
  
  
  34
  
  
  05
  
  
  15
  
  
  25
  
  
  35
  
  
  06
  
  
  16
  
  
  26
  
  
  36
  
  
  07
  
  
  17
  
  
  27
  
  
  37
  
  
  08
  
  
  18
  
  
  28
  
  
  38
  
  
  09
  
  
  19
  
  
  29
  
  
  39
  
  
  10
  
  
  20
  
  
  30
  
  
  40
  
  
  PHẦN TRẢ LỜI: MÔN HÓA HỌC
  01
  
  
  11
  
  
  21
  
  
  31
  
  
  02
  
  
  12
  
  
  22
  
  
  32
  
  
  03
  
  
  13
  
  
  23
  
  
  33
  
  
  04
  
  
  14
  
  
  24
  
  
  34
  
  
  05
  
  
  15
  
  
  25
  
  
  35
  
  
  06
  
  
  16
  
  
  26
  
  
  36
  
  
  07
  
  
  17
  
  
  27
  
  
  37
  
  
  08
  
  
  18
  
  
  28
  
  
  38
  
  
  09
  
  
  19
  
  
  29
  
  
  39
  
  
  10
  
  
  20
  
  
  30
  
  
  40
  
  
  PHẦN TRẢ LỜI: MÔN SINH HỌC
  01
  
  
  11
  
  
  21
  
  
  31
  
  
  02
  
  
  12
  
  
  22
  
  
  32
  
  
  03
  
  
  13
  
  
  23
  
  
  33
  
  
  04
  
  
  14
  
  
  24
  
  
  34
  
  
  05
  
  
  15
  
  
  25
  
  
  35
  
  
  06
  
  
  16
  
  
  26
  
  
  36
  
  
  07
  
  
  17
  
  
  27
  
  
  37
  
  
  08
  
  
  18
  
  
  28
  
  
  38
  
  
  09
  
  
  19
  
  
  29
  
  
  39
  
  
  10
  
  
  20
  
  
  30
  
  
  40
  
  
  PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
  BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

  Họ tên và chữ ký
  Giám thị 1  Họ tên và chữ ký
  Giám thị 2

  Hội đồng thi:…………………………………….
  Điểm thi:…………………………………………
  Phòng thi:……………………………………….
  Họ và tên thí sinh:………………………………
  Ngày sinh:………………………Nam/nữ:……..
  Chữ ký của thí sinh:…………………………….
  7. Số báo danh
  
  
  8. Mã đề thi
  
  
  
  Thí sinh lưu ý: - Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
  Dùng bút chì tô đen các ô tròn tương ứng Số báo danh, Mã đề thi trong mục 7,8.
  Phần trả lời: - Nội dung thi môn nào thì trả lời phần thi môn đó; Số thứ tự câu trả lời tương ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi.
  Đối
   
  Gửi ý kiến