Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề kt tham khảo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Thuận
  Ngày gửi: 07h:32' 07-01-2017
  Dung lượng: 95.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  * Cấu trúc ma trận :
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  vận dụng
  Vận dụng ở mức độ cao hơn
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
  .
  Phân được hợp chất hữu cơ
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  

  
  1
  

  

  
  
  
  
  
  Số điểm

  
  
  0,
  
  
  
  
  
  

  
  Etilen, Axetilen,Benzen
  được CTCT
  
  được các loại phản ứng đặc trưng của từng loại liên kết
  dụng chuyển hóa các PT
  
  
  
  Số câu hỏi
  5
  
  1

  
  
  1
  
  
  
  
  Số điểm

  1,
  
  0,25
  
  
  2đ
  
  
  

  
  mỏ và khí thiên nhiên
  Nêu được khái niệm về dầu mỏ
  
  dụng vào thực tế
  
  
  
  Số câu hỏi
  3

  

  

  

  1

  
  

  
  
  
  Số điểm
  0,
  
  
  
  0,
  
  
  
  

  
  etylic
  Tính vật lí
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  Số điểm
  0,
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  5. Kiến thức tổng hợp
  
  vào tính chất đặc trưng để nhận biết từng lọ riêng biệt
  Tính khối lượng của chất dựa vào phản ứng trên
  Tính lượng kết tủa dựa vào số mol và khối lượng
  
  
  Số câu hỏi

  

  
  
  1
  
  1
  
  1

  
  
  Số điểm

  
  
  
  
  
  
  
  1,0
  

  
  Tổng số câu (nghiệm)
  TS điểm (trắc nghiệm)
  9

  2,25đ
  
  2

  0,5đ
    1

  0,25đ


  


  
  


  12 câu


  
  Tổng số câu (luận)
  TS điểm (tự luận)

  

    

  1  

  2  


  
  c


  3 câu
  
  

  TRƯỜNG THCS LƯU VĂN MÓT
  TỔ HÓA-SINH-TD
  ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
  MÔN HÓA HỌC 9
  Thời gian làm bài :60 phút (không kể thời gian phát đề)
  A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm) Học sinh chọn câu đúng nhất ,mỗi câu 0,25đ
  Câu1 :Trong các hợp chất sau đây ,dãy nào gồm toàn loại hidrocacbon:
  A. CH4,C2H4,C2H5Cl B. C3H6,C4H10,C2H4
  C.C2H4,CH4,C3H7 D.CH4,C2H4,CH3Cl
  Câu 2: Công thức nào là của Etilen:
  A. CH4 B. C2H2
  C. C2H4 D.C6H6
  Câu 3: Các chất có liên kết đôi dễ tham gia phản ứng:
  A. Phản ứng thế B. Phản ứng phân hủy
  C. Phản ứng trao đổi D.Phản ứng cộng
  Câu 4 : Cặp chất nào sao đây làm mất màu dung dịch Brom:
  A.C2H4,C2H2 B.CH4,C2H2
  C. C6H6, C2H5Cl D. C2H4, CH4
  Câu 5 : Chất khí nào kích thích quả mau chín?
  A. Khí cacbonic B.Metan
  C.Etilen D.Benzen
  Câu 6 : Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm:
  A.Gồm vòng 6 cạnh B. Có 3 liên kết đơn
  C.Vòng 6 cạnh đều D. Vòng 6 cạnh đều ,có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.
  Câu 7 : Điều chế axetilen bằng cách:
  A.Điện phân nước B. Cho CaC2 tác dụng với nước
  C. Cho Ca tác dụng với nước D. Cho Mg tác dụng với HCl
  Câu 8 :Phát biểu nào sau đây là đúng:
  A. Dầu mỏ là đơn chất B. Dầu mỏ là hợp chất
  C.Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hidrocacbon D.Dầu mỏ là 1 chất phức tạp
  Câu 9 : Mục đích của phương pháp cracking dầu nặng là:
  A .Điều chế etilen B. Điều chế metan
  C. Tăng chất lượng xăng D. Tăng lượng xăng thu được
  Câu 10 : Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần cung cấp lượng oxi:
  A. Vừa đủ B. Dư C. Thiếu D. Đủ
   
  Gửi ý kiến