Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH Thi Học sinh giỏi 6-7-8-9 (2016-2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Bàn
Ngày gửi: 16h:56' 26-09-2016
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DUY XUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Số: 26/KH- PGDĐT
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duy Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH
Thi học sinh giỏi cấp THCS năm học 2016-2017
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành GDĐT Duy Xuyên;
Căn cứ thực tế mạng lưới trường lớp của các trường THCS;
Nay phòng GDĐT thông báo kế hoạch tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS năm học 2016-2017 như sau:
I. Số lượng tham gia của mỗi trường
- Mỗi trường THCS thành lập 15 đội tuyển gồm các đội: Văn 6-7-8, Toán 6-7-8, Anh 6-7-8, Lý 8, Hoá 8, Sử 8, Địa 9, Casio7, Tin 8. (Việc chọn học sinh vào đội Casio 7 là học sinh của đội Toán lớp 7, đội Tin 8 là học sinh các đội khác vì thời gian thi Casio 7, Tin 8 và Địa 9 dự kiến thi vào cuối HKI).
- Số lượng thí sinh chính thức của mỗi đội ở các trường qui định như sau: số lượng thí sinh chính thức của mỗi đội tương ứng với số lớp/khối mà trường hiện có (ví dụ: lớp 6 có 2 lớp thì có 2 thí sinh chính thức, 6 lớp thì có 6 thí sinh chính thức) và mỗi đơn vị được chọn thêm tối đa là 03 thí sinh dự bị. Nếu đơn vị nào số lượng thí sinh chính thức không đảm bảo thì không được xếp giải đồng đội và toàn đoàn.
Ưu tiên tuyển chọn những học sinh xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt vào đội tuyển, nếu không đủ số lượng theo qui định thì mới chọn thêm học sinh khá.
II. Nội dung, thời lượng các môn thi và qui định đối với thi sinh dự thi
- Đề thi ở các môn dựa vào nội dung chương trình bậc học THCS hiện hành có nâng cao.
- Tất cả các môn thi đều có thời lượng là 120 phút, đề phát đến tận thí sinh, làm bài trên giấy thi do HĐCT phát. Thí sinh được sử dụng máy tính cá nhân Casio FX trong khi làm bài.
III. Cách tính giải
- Công nhận giải cá nhân cho tất cả các thí sinh chính thức tham gia dự thi đạt điểm bài làm cao theo tỉ lệ như sau: Khối 6,7 bằng 55%, khối 8 bằng 50% tổng thí sinh dự thi; Thí sinh dự bị của các khối đạt điểm trong khung có giải thì được công nhận giải cá nhân như thí sinh chính thức.
- Trao giải đồng đội cho các đội tuyển đạt điểm cao từ vị thứ Nhất đến vị thứ Ba của từng môn theo khối lớp. Điểm đồng đội là trung bình cộng tổng điểm của các thí sinh chính thức (theo danh sách đăng ký dự thi của trường) và điểm thưởng cho học sinh chính thức đạt giải nhất (2đ) ; giải nhì (1,5đ) ; giải ba (1đ) ; giải KK (0,5đ). Cách thức tính như sau:
Điểm đồng đội = Tổng điểm cá nhân TS chính thức dự thi + tổng điểm thưởng
Tổng số thí sinh chính thức của đội
- Trao giải toàn đoàn cho các trường có điểm tổng của các đội cao từ vị thứ Nhất đến vị thứ Ba.

- Cách tính vị thứ toàn đoàn: Tổng vị thứ của các đội tuyển trường nào thấp hơn thì xếp vị thứ cao hơn.
- Trường hợp 02 đội tuyển hoặc 02 trường có đồng vị thứ toàn đoàn thì đội tuyển nào hoặc trường nào có số học sinh đạt giải cá nhân cao nhất nhiều hơn (đối với giải đồng đội); có số đội đạt giải đồng đội cao nhất nhiều hơn (đối với giải toàn đoàn) sẽ được xếp vị thứ cao hơn.
- Trường nào tham gia không đủ số lượng thí sinh tối thiểu và số lượng các đội theo quy định thì không được tính điểm đồng đội và toàn đoàn.
- Môn Casio 7 và Tin 8 được tính đồng đội riêng: còn môn Địa 9 thi vào cuối HKI nhưng vẫn tính kết quả chung toàn đoàn với 12 môn còn lại .
V. Thời gian và địa điểm thi :
1. Thời gian sẽ có thông báo thời gian thi cụ thể sau.
2. Địa điểm:
- Trường THCS Lê Quang Sung: gồm thí sinh các trường Nguyễn Khuyến, Nguyễn Chí Thanh, Lê Quý Đôn, Lê Quang Sung, Phan Châu Trinh.
- Trường THCS Nguyễn Thành Hãn: gồm thí sinh các trường Phù Đổng, Nguyễn Thành Hãn, Lương Thế Vinh, Trần Cao Vân.
- Trường THCS Kim Đồng: gồm thí sinh các trường Chu Văn An, Kim Đồng, Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm
 
Gửi ý kiến