Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp Thảo luận nhóm trong Giáo dục Quốc phòng - An ninh"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Như Hằng
  Ngày gửi: 22h:57' 14-08-2016
  Dung lượng: 177.5 KB
  Số lượt tải: 99
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
  TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ

  Mã số:…………………
  ( do HĐKH Sở GDĐT ghi)


  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
  QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
  “THẢO LUẬN NHÓM”


  Người thực hiện: Võ Thị Như Hằng
  Lĩnh vực nghiên cứu:
  Quản lí giáo dục: □
  Phương pháp dạy học bộ môn: GDQP – AN □
  Phương pháp giáo dục: □
  Lĩnh vực khác…………………………… □

  Có đính kèm:
  □ Mô hình □ Phần mềm □ Phim ảnh □ Hiện vật khác


  Năm học: 2011-2012
  
    SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THPT Xuân Thọ Độc lập – Tự do – hạnh phúc

  Xuân Thọ, ngày tháng năm 2012

  PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  Năm học: 2011-2012

  Tên sáng kiến kinh nghiệm:

  NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
  QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
  “THẢO LUẬN NHÓM”

  Họ và tên tác giả: Võ Thị Như Hằng
  Chức vụ:
  Đơn vị: Trường THPT Xuân Thọ
  Lĩnh vực:
  Quản lí giáo dục ( - Phương pháp dạy học bộ môn (
  Phương pháp giáo dục ( - Lĩnh vực khác(
  Sáng kiên kinh nhiệm đã được triển khai: Tại đơn vị ( Trong ngành(
  Tính mới:
  Có giải pháp hoàn toàn mới (
  Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có (
  Hiệu quả:
  Hoàn toàn mới và triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao(
  Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao (
  Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao(
  Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả (
  Khả năng áp dụng
  - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:
  Tốt ( Khá ( Đạt (
  - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả ngăng ứng dụng thực tiển dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt ( Khá ( Đạt (
  - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt ( Khá ( Đạt (

  XÁC NHẬN CỦA TTCHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH KHOA HỌC


  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
  1. Họ và tên: Võ Thị Như Hằng
  2. Sinh ngày: 20/12/1982
  3. Giới tính: Nữ
  4. Địa chỉ: Thọ Bình – Xuân Thọ - Xuân Lộc – Đồng Nai
  5. Điện thoại: 0613.731769 (CQ)/ 0613.731 143 (NR)
  DĐ: 090. 6373832
  6. Fax: E-mail:
  7. Chức vụ: Giáo viên
  8. Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Thọ
  II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  Năm nhận bằng: 2006
  Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Giáo dục thể chất
  III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
  Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn GDQP-AN
  Số năm có kinh nghiệm: 6 năm
  Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong thời gian gần đây:
  Ứng dụng Công nghệ thông tin đưa hình ảnh vào giảng dạy môn GDQP-AN.
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  Đề tài

  NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
  QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
  “ THẢO LUẬN NHÓM”
  ---------(----------

  I . LÝ DO, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI
  1. Lý do chọn đề tài
  Giáo dục quốc phòng - An ninh ( GDQP-AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc giáo dục phồ cập và tăng cường QPAN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, phải được chỉ đạo , tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến từng địa phương, các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đăc biệt chú trọng
   
  Gửi ý kiến