Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Starter Unit. Hello

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiền
Ngày gửi: 09h:04' 08-04-2016
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
Date of compiling: …………………… Date of teaching:…………………………….
WEEK 1
Period 1 Starter: Hello! LESSON ONE
I/ Mục đích, yêu cầu
- Kiến thức: giới thiệu các nhân vật và chỉ vào đúng các nhân vật thông qua câu chuyện ngắn
- Kĩ năng: nghe, nói, đọc
- Thái độ: yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị
GV: cd 01, 02, 03, tranh câu chuyện.
HS: Textbook
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu
1/ Ổn đinh lớp
2/ Kiểm tra bài cũ: chơi trò “Jump”.
3/ Hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi chú

1 Listen point and repeat.
- yêu cầu hs mở sách và xem các hình trang 4
- cho hs nghe 2 lần, vừa nghe vừa lặp lại.
- tập cho hs đọc thuộc tên các nhân vật.
2 Listen and chant.
- cho hs nghe bài thơ 2 lần, hướng dẫn đọc.
3 Listen and read.
- cho hs mở sách & xem câu chuyện p4.
- chỉ vào “Rosy” và hỏi “ Who’s this?”, tương tự với “Tim”
- lần lượt cho hs xem từng hình và hỏi chuyện gì xảy ra, khuyến khich hs tự trả lời.
- cho hs nghe câu chuyện.
1
- mở sách và xem.
- nghe và lặp lại
- nghe và chỉ.
2
- nghe và đọc
3
- mở sách và xem.
- trả lời.

- trả lời

- nghe


 4/ Củng cố: yêu cầu hs học từ mới và nhớ nội dung chính câu chuyện.
5/ Dặn dò: chuẩn bị cho tiết học tới (Lesson two)
* Điều chỉnh, bổ sungDate of compiling: ……………………… Date of teaching:…………………………….
WEEK 1
Period 2 Starter: LESSON TWO
I/ Mục đích, yêu cầu
- Kiến thức: hát 1 bài hát ngắn, và giới thiệu về bản thân.
- Kĩ năng: nghe, nói
- Thái độ: yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị
GV: cd 04.
HS: Textbook
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu
1/ Ổn đinh lớp
2/ Kiểm tra bài cũ: ôn tập tên các nhân vật trong sách.
3/ Hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi chú

1 Listen to the story again and repeat. Act.
- yêu cầu hs mở sách, nghe lại câu chuyện p4.
- cho hs nghe 2 lần, vừa nghe vừa lặp lại.
- cho hs diễn tả hoạt động của Billy trong câu chuyện.
2 Ask and answer.
- cho hs luyện hỏi và trả lời tên “What’s your name”
3 Listen and sing your name.
- cho hs nghe bài hát 2 lần.
- tập cho hs hát theo, khi nghe “Hello”, vẫy tay chào, “Goodbye”- vẫy tay tạm biệt
- cho HS luyện tập.
1
- mở sách và xem.
- nghe và lặp lại
- diễn tả

2
- nói

3
- nghe
- hát theo.

- hát.


 4/ Củng cố: yêu cầu hs thuộc bài hát, cách hỏi và trả lời tên.
5/ Dặn dò: chuẩn bị cho tiết học tới (Lesson three)
* Điều chỉnh, bổ sungDate of compiling: ………………… Date of teaching:…………………………….
WEEK 1
Period 3 Starter: LESSON THREE
I/ Mục đích, yêu cầu
- Kiến thức: biết đọc từ số 1 tới 10
- Kĩ năng: nghe, nói
- Thái độ: yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị
GV: cd 05, 06, tranh Listen, point and repeat p6
HS: Textbook
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu
1/ Ổn đinh lớp
2/ Kiểm tra bài cũ: hát lại bài “Hello!” và cách hỏi và trả lời tên
3/ Hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi chú

1 Listen, point and repeat.
- cho hs xem tranh p6.
- cho hs nghe từ số 1 tới 10,
- cho hs nghe, chỉ và lặp lại đồng thanh.
2 Listen and tick.
- cho hs nghe và viết dấu tick vào các ô trống các số nghe được.
- gọi hs lên bảng viết dấu.
1
- mở sách và xem.
- nghe
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác