Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tuyến
  Ngày gửi: 21h:42' 14-03-2016
  Dung lượng: 724.0 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  MÔN TOÁN
  toán 10 - cơ bản
  I. Phân chia theo học kì và theo tuần học:
  Cả năm: 105 tiết
  Đại số 62 tiết
  Hình học 43 tiết
  
  Học kì I:
  19 tuần
  54 tiết
  32 tiết
  13 tuần đầu x 2tiết = 26 tiết
  6 tuần cuối x 1tiết = 6 tiết
  22 tiết
  16 tuần đầu x 1tiết = 16 tiết
  3 tuần cuối x 2tiết = 6 tiết
  
  Học kì II:
  18 tuần
  51 tiết
  30 tiết
  12 tuần đầu x 2tiết = 24 tiết
  6 tuần cuối x 1tiết = 6 tiết
  21 tiết
  15 tuần đầu x 1tiết = 15 tiết
  3 tuần cuối x 2tiết = 6 tiết
  
  II- Phân phối chương trình cụ thể:
  đại số
  Chương
  Mục
  Tiết thứ
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM TẢI
  
  I- Mệnh đề – Tập hợp
  Tổng số tiết: 8
  §1. Mệnh đề
  1- 2
  Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến
  
  
  Luyện tập
  3
  Bài tập cần làm (trang 9-10) : 1,2,3,4,5
  
  
  §2.Tập hợp
  4
  Bài tập cần làm (trang 13) :1,2,3
  
  
  §3.Các phép toán trên tập hợp
  5
  Bài tập cần làm (trang 15): 1,2,4.
  
  
  §4.Các tập hợp số
  6
  Bài tập cần làm (trang 18): 1,2,3.
  
  
  §5. Số gần đúng. Sai số. Bài tập
  7
  Không dạy mục II. Sai số tuyệt đối
  Ví dụ 5 trang 22 : giới thiệu khái niệm: “Độ chính xác của một số gần đúng”
  Bài tập cần làm (trang 23): 2, 3a, 4,5
  
  
  Ôn tập chương I
  8
  Bài tập cần làm (trang 24-26): 10, 11, 12, 14
  
  II- Hàm số bậc nhất và bậc hai
  Tổng số tiết: 8
  §1. Hàm số
  9- 10
  Bài tập cần làm (trang 38-39): 1a, 1c, 2,3,4.
  
  
  §2. Hàm số y = ax + b
  11
  Chuyển thành phần đọc thêm các mục :
  I. Ôn tập hàm số bậc nhất
  II. Hàm số hằng y = b
  
  
  Luyện tập
  12
  Bài tập cần làm (trang 41-42): 1d, 2a, 3, 4a.
  
  
  §3.Hàm số bậc hai
  13 – 14
  Bài tập cần làm (trang 49 - 50): 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4.
  
  
  Ôn tập chương II
  15
  Bài tập cần làm (trang 50 - 51): 8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12.
  
  
  Kiểm tra một tiết
  16
  
  
  
  III- Phương trình và hệ phương trình
  Tổng số tiết: 11

  §1. Đại cương về phương trình
  17- 18
  Bài tập cần làm (trang 57): 3, 4
  
  
  §2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  19
  Chuyển thành phần đọc thêm các mục :
  I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai;
  II. 1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
  
  
  Luyện tập
  20
  Bài tập cần làm (trang 62 - 63): 7,8
  
  
  §3.Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
  21-22-23
  
  
  
  Luyện tập
  24
  Bài tập cần làm (trang 68): 1, 2a, 2c, 3, 5a, 7
  
  
  Thực hành Máy tính cầm tay
  25
  
  
  
  Ôn tập chương
  26-27
  Bài tập cần làm (trang 70): 3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7, 10.
  
  
  IV- Bất đẳng thức. Bất phương trình
  Tổng số tiết: 18

  §1.Bất đẳng thức
  28 – 29
  Bài tập cần làm (trang 79): 1,3,4,5.
  
  
  §2.Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  30
  
  
  
  No_avatarf

  rốt cuộc là lý hay toán vậy 

  hoa cả mắt rồi

   
  Gửi ý kiến