Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tiết 68 kiểm tra chương ii có ma trận

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thanh Liêm (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:24' 31-01-2016
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 73
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 23 Ngày soạn : 26/1 Ngày dạy : 02/2/2016
  Tiết 68 KIỂM TRA CHƯƠNG II
  I/ MỤC TIÊU:
  - Đánh giá chất lượng giảng dạy của GV và học tập của HS.
  - Rèn luyện kĩ năng tính toán cho HS.
  - Giáo dục ý thức tự giác học tập, làm bài nghiêm túc
  II/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
   TNKQ
  TL
  
  
  1. Cộng, trừ, nhân số nguyên.
  -Quy tắc dấu trong phép nhân, cộng số nguyên.
  -Giá trị của tổng 2 số nguyên đối nhau.
  
  -Thông hiểu cách tìm lũy thừa của 1 số nguyên.
  -Thông hiểu GTTĐ của 1 số nguyên.

  -Tìm số nguyên x trong bài toán đơn giản.
  
  Vận dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân số nguyên để giải bài toán thực tế.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  1,5
  15%
  
  2
  1
  10%
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  
  
  7
  4.5
  45%
  
  2.Tính
  chất của phép cộng và phép nhân.
  
  
  
  -Hiểu tính chất giao hoán của phép cộng, phép nhân để thực hiện phép tính.
  
  Biết áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng vào thực hiện phép tính.
  
  Vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tìm x.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  2
  2
  20%
  
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  4
  4
  40%
  
  2. Quy tắc dấu ngoặc
  
  
  
  
  
  Vận dụng quy tắc dấu ngoặc để thực hiện phép tính.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  1
  1
  10%
  
   4. Bội và ước của số nguyên
  
  
  Biết cách tìm ước của một số nguyên
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  1
  0.5
  5%
  
  
  
  
  
  1
  0.5
  5%
  
   Tg số câu
  Tg số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  1,5
  15%
  6
  4.5
  45%
  4
  4
  40%
  13
  10
  100%
  
  

  III/ĐỀ BÀI
  A- Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng (3 điểm)
  Câu 1 : Nếu x . y > 0 thì:
  A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x < y
  Câu 2: |x| = 3 thì giá trị của x là:
  A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.
  Câu 3: Ư(8) là:
  A. {1; 2; 4; 8} C. {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}
  B. {0; 8; -8; 16; -16;…} D. {-1; -2; -4; -8}
  Câu 4: Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng:
  A. 1 B. 0 C. 1 số nguyên âm D. 1 số nguyên dương.
  Câu 5: Giá trị của (-3)3 là:
  A. -27 B. 27 C. -9 D. 9
  Câu 6: Tổng của hai số nguyên âm là:
  A. 1 số nguyên dương C. 1
  B. 0 D. 1 số nguyên âm.
  II. Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 1: Thực hiện các phép tính (4 điểm)
  a) (–25) . 7 . (–4) b) 49 + (–16) + (–49) + (–4)
  c) 31 . (–109) + 31 . 9 d ) (192 – 37 + 85) – (85 + 192)
  Bài 2: Tìm số nguyên x biết: (2 điểm)
  a) 4 . x = –28 b) 3x + 7 – 9x = –11
   
  Gửi ý kiến