Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chiến lược phát triển GD đến 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quang Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:05' 01-12-2015
  Dung lượng: 124.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAKRÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS KRÔNG KLANG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  Số ..../KH-THCS Krông Klang, ngày ... tháng 11 năm 2010

  KẾ HOẠCH
  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2010-2015
  VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

  Trường THCS Krông Klang được tách từ trường Tiểu học và THCS KrôngKlang theo quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009, của UBND huyện Đakrông. Ban đầu chỉ 8 lớp với 226 học sinh. Sau 2 năm phấn đấu và trưởng thành, trường THCS TT đã phát triển toàn diện, năm 2009 cho đến nay nhà trường được UBND Huyện công nhận trường tiên tiến cấp huyện
  Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.
  I.Tình hình nhà trường năm học 2010-2011
  1. * đngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
  1.1. Ưu điểm của đội ngũ.
  - Tổng số CB GV CNV: 21; Trong đó: CBQL: 02, GV: 16, Nhân viên: 3.
  - Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 52,3% trên chuẩn.
  - Công tác tổ chức quản lý của BGH năng động, sáng tạo, quyết liệt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường và của phụ huynh học sinh.
  - Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
  * Chất lượng học sinh:
  Năm học
  TS
  HS
  Số
  lớp
  Xếp loại học lực (%)
  Xếp loại hạnh kiểm (%)
  HS Giỏi
  
  
  
  
  G
  HK
  TB
  Y
  T
  K
  TB
  Y
  Huyện
  Tỉnh
  
  2005-2006
  60
  2
  16.7
  26.7
  56.7
  
  56.7
  33.3
   10
  
  
  
  
  2006-2007
  131
  4
  10.7
  25.9
  59.5
  3.9
  36.6
  59.5
  3.9
  
  
  
  
  2007-2008
  178
  6
  6,2
  24,2
  65,2
  4,4
  30.4
  65.2
  4.4
  
  
  
  
  2008-2009
  223
  8
  8,5
  26,9
  57,0
  7,6
  35,0
  49,3
  15,2
  0,5
  
  
  
  2009-2010
  226
  8
  7,5
  27,4
  58,4
  6.7
  44,2
  46
  8,5
  1,3
  4
   4
  
  * Về sở vật chất
  + Phòng học: 08 phòng.
  + Phòng thực hành: 03
  + Phòng Thư viện: 01 - ,
  + Phòng Tin học: 01- 48m2 với 10 máy
  Cơ sở vật chất bước đầu chỉ đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ về thiết bị dạy học, các tủ đựng thiết bị, thư viện
  nhà hiệu bộ, nhà để xe, phòng đa chức năng Chưa có
  *Thành tích
  Tổ chức/
  Cá nhân
  Hình thức khen thưởng
  
  
  Giấy khen
  Bằng khen, GCN cấp tỉnh
  Bằng khen cấp Bộ/ngành TW
  Bằng khen của Thủ tướng
  Huy chương
  
  Nhà trường
  05
  
  
  
  
  
  Công Đoàn
  05
  
  
  
  
  
  Tổ nữ công
  
  
  
  
  
  
  Chi Đoàn
  
  
  
  
  
  
  Hội chữ thập đỏ
  
  
  
  
  
  
  Thư viện
  
  
  
  
  
  
  CBGV
  1
  1
  
  
  
  
  Đội
  
  08
  
  
  
  
  Tổng cộng
  11
  09
  
  
  
  
  
  1.2. Hạn chế.
  - Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
  + Chưa được chủ động tuyển chọn cán bộ, giáo viên, giáo viên không ổn định nên còn thụ động trong phân công,
  + Điều kiện về nguồn lực
   
  Gửi ý kiến