Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản nhận xét, đánh giá giáo viên 2014.2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Xuân Kính (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:52' 23-05-2015
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Nguyễn Huệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
Năm học 2014- 2015
Họ và tên: Tạ Xuân Kính. Sinh ngày: 23/09/1983. Quê quán: Thanh Hóa
Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Huệ
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy môn giáo dục công dân các lớp: 10A3,8,9 và lớp 11A2;3;4.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
1.1 Nhận thức tư tưởng, chính trị: Luôn thực hiện đúng theo đường lối của Đảng
1.2 Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1.3 Chấp hành quy chế của ngành và nội quy của cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng và ngày giờ công đúng theo quy định.
1.4 Giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh của người giáo viên. Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.
1.5 Có tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác và có quan hệ tốt với đồng nghiệp, ứng xử hoà nhã với phụ huynh và tận tình với học sinh.
Đánh giá chung: Tốt
2. Kết quả đạt được trong năm học
- Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ. Dạy đúng theo PPCT. Kiểm tra, chấm bài và trả bài đúng theo quy chế của Bộ GD& ĐT.
- Tổng số tiết thao giảng: 4 tiết. Trong đó: Giỏi: 01 tiết; 03 khá.
- Tổng số tiết dự giờ: 19 tiết. Đồ dùng dạy học tự làm: 02 cái
- Tỷ lệ bộ môn: Khối 10 đạt: 98,85 % TB trở lên. Khối 11: 100% TB trở lên.
- Tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể.
- Đánh giá chung: Tốt
Nhận xét của tổ trưởng:

Xác nhận của BGH Bình Long, ngày 22 tháng 5 năm 2015
……………………………………………………. Người viết. ……………………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………………….
Tạ Xuân Kính


 
Gửi ý kiến