Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tet thieu nhi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Minh
Ngày gửi: 16h:50' 17-05-2015
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ------------------------- 

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời ông (bà)…………………………………………
Phụ huynh em: ..………………………… Học lớp:………....................
Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Đến tại Trường mầm non Liên Hà để dự lễ noel
Để chuẩn bị tổ chức lễ noel trang phục cho các cháu đi múa, rất mong phụ huynh hợp tác giúp đỡ chuẩn bị cho các cháu trang phục múa: Là một váy trắng và một quần tất trắng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..
                                                                                                  GVCN
Phạm Thị Ngọc: 0972 409 557
Lê Thị Thanh Minh: 0978 271 805
  TRƯỜNG NON LIÊN HÀ
CỘNG HÒA
 
Gửi ý kiến