Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐIỀU TRA CAN 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 10h:06' 10-05-2015
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Thông tin học sinh Thông tin học tập Thông tin liên hệ
TT Họ đệm Tên Ngày Tháng Năm sinh Nữ "Dân
tộc" Khối học Lớp học Mã Trường Học 2 buổi Học bán trú Học đủ ngày theo quy định Chuyên cần Trẻ được theo dõi BĐ cân nặng SDD nhẹ cân Trẻ được theo dõi BĐ chiều cao SDD thấp còi Trẻ dân tộc được chuẩn bị TV Hoàn thành chương trình GDMN Họ Tên chủ hộ Địa chỉ Tổ/Thôn/Ấp Số phiếu "Họ tên Cha, Mẹ hoặc người đỡ đầu" Điện thoại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Triệu Thị Ánh Hoa 17 3 2009 X Dao 5-6 tuổi 5 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Triệu Tiến Hải Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_001 Triệu Tiến Hải 15400662834655595946$@
2 Đồng Phạm Hoàng Vũ 15 5 2009 Mường 5-6 tuổi 5 TUỔI A 25_1507_13_01 X X X X Đồng Ngọc Hướng Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_002 Đồng Ngọc Hướng 10322134243691705536$@
3 Nguyễn Anh Vũ 13 7 2009 Kinh 5-6 tuổi 5 TUỔI A 25_1507_11_04 X X X X X X Nguyễn Văn Mạnh Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_003 Nguyễn Văn Mạnh 16601816251998108790$@
4 Bùi Phương Huy 20 11 2009 Kinh 5-6 tuổi 5 TUỔI A 25_1507_06_01 X X X X X X Bùi Trọng Mão Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_004 Bùi Trọng Mão 17372067759378693856$@
5 Nguyễn Vũ Nhật Lâm 2 7 2010 Kinh 4-5 tuổi 4 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X Vũ Phú Long Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_008 Nguyễn Hữu Hải 5430402090318454292$@
6 Nguyễn Thị Thu Hương 14 7 2010 X Mường 4-5 tuổi 4 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Nguyễn Đức Thắng Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_005 Nguyễn Đức Thắng 7798027933540958907$@
7 Nguyễn Ngọc Luân 3 8 2010 Dao 4-5 tuổi 4 TUỔI A 25_1507_10_01 X X X X X X X Nguyễn Ngọc Luỹ Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_007 Nguyễn Ngọc Lũy 6633080176325491463$@
8 Hoàng Lệ Khuyên 17 9 2010 X Mường 4-5 tuổi 4 TUỔI B 25_1507_11_05 X X X X X X X Hoàng Văn San Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_006 Hoàng Văn San 11641602286927028929$@
9 Hoàng Kim Liên 2 5 2011 X Mường 3-4 tuổi 3 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Hoàng Văn Quang Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_010 Hoàng Văn Quang 3474391764164470072$@
10 Đào Kim Khánh 8 8 2011 X Kinh 3-4 tuổi 3 TUỔI B 25_1507_11_05 X X X X X X Đào Ngọc Mão Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_012 Đào Ngọc Mão 16736626225313975254$@
11 Đồng Ngọc Hà 15 11 2011 X Mường 3-4 tuổi 3 TUỔI B 25_1507_11_05 X X X X X X X Đồng Văn Hùng Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_013 Đồng Văn Hùng 16877696905684847352$@
12 Nguyễn Thu Trang 4 12 2011 X Kinh 3-4 tuổi 3 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X Vũ Thị Ngát Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_011 Nguyễn Thu Trung 3153629279609756021$@
13 Hoàng Hồng Phong 27 2 2012 Mường 25-36 tháng 2 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Hoàng Văn Nghị Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_014 Hoàng Văn Hồng 18277253910820410976$@
14 Hoàng Anh 5 6 2012 X Mường 25-36 tháng 2 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Hà Thị Hộ Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_015 Hoàng Văn Hòe 1095711191614062920$@
15 Hà Hoàng Anh 13 6 2012 X Sán Dìu 25-36 tháng 2 TUỔI C 25_1507_11_04 X X X X X X X Hà Văn Luyện Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_020 Hà Ngọc Thiện 4090109440532235318$@
16 Đồng Thị Hà Nguyên 8 8 2012 X Mường Đồng Văn Hậu Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_016 Hà Thị Hoài 15788484134368959819$@
17 Hoàng Anh Thư 16 8 2012 X Mường 25-36 tháng 2 TUỔI B 25_1507_11_04 X X X X X X X Hoàng Minh Thể Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_017 Hoàng Mạnh Thiêm 8962738340554910950$@
18 Hà Bảo Nam 17 8 2012 Mường 25-36 tháng 2 TUỔI B 25_1507_11_05 X X X X X X X Nguyễn Duy Tâm Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_018 Hà Văn Quỳnh 4202331955378215260$@
19 Nguyễn Thị Trà My 5 10 2012 X Kinh Nguyễn Văn Chung Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_021 Nguyễn Trung Thu 7949589487199139310$@
20 Nguyễn Hữu Nam 29 10 2012 Mường Nguyễn Hữu Thọ Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_132 Nguyễn Hữu Thọ 1616092973533753669$@
21 Triệu Giang Nam 10 11 2012 Dao 25-36 tháng NT 25_1507_10_01 X X X X X X X Triệu Tiến Viên Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_022 Dương Thị Nga 214874318477724503$@
22 Vũ Hồng Phong 29 1 2013 Mường Vũ Phú Toàn Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_023 Vũ Phú Thảo 7758801784708874004$@
23 Đồng Phan Khánh 5 5 2013 Mường Đồng Ngọc Hướng Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ Đồng Cạn 8 C8_002 Phan Thị Thành 14627273004087529686$@
24 Đinh Việt Anh 25 6 2013 Mường Đinh Quang Thông Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập - Phú Thọ
 
Gửi ý kiến