Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ON THI HOC KY 2 TOAN 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quảng Đại Hạn (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:52' 26-03-2015
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người

  Đề số 1
  ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
  Môn TOÁN Lớp 10
  Thời gian làm bài 90 phút
  
  
  Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
  a) . b) . c). 
  Câu 2: Cho bất phương trình sau: .
  a) Giải bất phương trình với m = 1.
  b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
  Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung biết: và .
  Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
  a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
  b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác định tọa độ điểm H.

  c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
  Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
  102
  102
  113
  138
  111
  109
  98
  114
  101
  
  103
  127
  118
  111
  130
  124
  115
  122
  126
  
  107
  134
  108
  118
  122
  99
  109
  106
  109
  
  104
  122
  133
  124
  108
  102
  130
  107
  114
  
  147
  104
  141
  103
  108
  118
  113
  138
  112
  
  
  a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
  b) Tính số trung bình cộng.
  c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
  Câu 6 :
  a) Cho cota = . Tính 
  b) Cho . Tính giá trị biểu thức 
  --------------------Hết-------------------
  Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .

  Đề số 1
  ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
  Môn TOÁN Lớp 10
  Thời gian làm bài 90 phút
  
  
  Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
  a) 
  b) ( 
  c). 
  Câu 2: Cho bất phương trình sau: .
  a) Giải bất phương trình với m = 1.
  ( Với m = 1 ta có BPT:
  b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
  ( TH1: m = 0. Khi đó ta có BPT: 4x – 3 > 0 ( m = 0 không thoả mãn.
  ( TH2: m ( 0. Khi đó BPT nghiệm đúng với (x ( R ( 
  
  ( Kết luận: m > 4
  Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung biết: và .
  ( Vì nên .
  ( 
  ( 
  Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
  a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
  ( 
  b) Viết PTTQ của đường cao CH của (ABC (H thuộc đường thẳng AB).
  ( Đường cao CH đi qua C(3; 2) và nhận làm VTPT
  ( PTTQ: ( 
  ( H là giao điểm của AB và CH ( Toạ độ điểm H là nghiệm của hệ PT: 
  ( ( H(0; 3)
  c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
  ( 
  Câu 5 : Chiều cao của 50 học sinh lớp 45 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
  a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
  b) Tính số trung bình cộng c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
   
  Gửi ý kiến