Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 6. Competitions

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:21' 14-12-2014
  Dung lượng: 186.0 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ 5: REPORTED SPEECH.
  (CÂU TƯỜNG THUẬT)

  CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG
  1. Thay đổi động từ trong câu tường thuật
  Động từ tường thuật là động từ giới thiệu câu nói trực tiếp hay câu nói gián tiếp. Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, động từ tường thuật được thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể. Dưới đây là các động tường thuật dùng trong câu:
  Said → said that
  Said to sb → told sb
  Ex: - He said, “I am twenty years old.”
  He said that he was twenty years old.
  - He said to me, “I work in a factory.”
  He told me that he worked in a factory.
  2. Thay đổi thì trong câu tường thuật:
  Khi động từ tường thuật ở các thì quá khứ, chúng ta đổi thì trong câu gián tiếp như sau:

  Simple present (V(s/es))
  ( Simple past (V2/ed )
  
  Simple past (V2/ed)
  ( Past perfect ( had + V3/ed )
  
  Simple future (will/ shall + V0 )
  ( Future in the past ( would/ should + V0 )
  
  Present continuous (am/is/are + V-ing)
  ( Past continuous (was/ were + V-ing )
  
  Past continuous (was/were + V-ing)
  ( Past perfect continuous / past continuous
  
  Future continuous (will + be + V-ing)
  ( Future continuous in the past (would + be + V-ing)
  
  Present perfect (have/has + V3/ed)
  ( Past perfect (had + V3/ed)
  
  Past perfect (had + V3/ed)
  ( Past perfect (had + V3/ed)
  
  Future perfect (will + have + V3/ed)
  ( Future perfect in the past (would + have + V3/ed)
  
  can
  ( could
  
  may
  ( might
  
  must
  ( had to
  
   Ex: He said, “I am a taxi driver.”
  He said that he was a taxi driver.
  He said, “I am living in London.”
  He said that he was living in London.
  He said, “I have visited many famous places.”
  He said that he had visited many famous places.
  He said, “I visited The Great Wall in China.”
  He said that he had visited The Great Wall in China.
  He said, “I will look for a better job.”
  He said he would look for a better job.
  “I must go now,” Alice said. → Alice said that he had to go at that time.
  She said, “I can swim.”
  She said she could swim.
  3. Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:

  Câu trực tiếp
  Câu gián tiếp
  
  Ngôi thứ nhất
  Đôỉ thành ngôi của người nói (cùng ngôi với chủ từ trong mệnh đề chính
  
  Ngôi thứ hai
  Đổi thành ngôi của người nghe (cùng ngôi với tân ngữ trong mệnh đề chính)
  
  Ngôi thứ ba
  Không thay đổi
  
  
  Ex: He said, “I like my job.”
  He said that he like his job.
  He said to me, “You look like my sister.”
  He told me that I looked like his siter.
  4. Thay đổi từ chỉ định, các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn:

  DIRECT SPEECH
  INDIRECT SPEECH
  
  this
  that
  
  these
  those
  
  now
  then, at that time, immediately
  
  here
  there
  
  today
  that day
  
  ago
  before
  
  yesterday
  the day before, the previous day
  
  tomorrow
  the next day, the following day, the day after
  
  this year / month / week
  that year / month / week
  
  last year / month / week
  the year / month / week before;
  the previous year / month / week.
  
  next year / month / week
  the year / month / week after;
  the following year / month / week.
  
  a year / month / week ago
  a year / month / week before;
  a year / month / week earlier
  
  The day before yesterday
  Two days before
  
  The day after tomorrow
  Two days after
  
  
  Ex: He said, “I am working hard today.”
  He said that he was working hard that day.
  They said, “We went to work late yesterday.”
  They
   
  Gửi ý kiến