Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN VÀ GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ánh Minh
Ngày gửi: 08h:28' 23-11-2014
Dung lượng: 187.5 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
Sáng kiến kinh nghiệm:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CHƯA NGOAN VÀ GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH THCS.

Người viết : Nguyễn Hữu Thọ
Trường THCS Đăk Drô, Krông Nô, Đăk NôngA. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài :
Về mặt lý luận
Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, đặc biệt là học sinh chưa ngoan và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục).
Về mặt thực tiễn
Gần đây, trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình đã lên tiếng khá nhiều về hiện tượng học sinh chưa ngoan (học sinh cá biệt), học sinh (HS) bỏ học tụ tập băng nhóm, gây gổ đánh nhau, có vụ dẫn đến tử vong. Vấn đề này đã trở thành một mối quan ngại của dư luận, nhất là đối với gia đình và nhà trường.
Giáo dục là một khoa học và là một nghệ thuật. Trong đó việc giáo dục, quản lý số học sinh chưa ngoan và ngăn chặn nguy cơ bỏ học của học sinh là một vấn đề khá nan giải, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Công việc này đã và đang trở thành một thách thức lớn không chỉ riêng ngành giáo dục.
Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu, các tệ nạn xã hội .
Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học đáng được báo động. Trên thực tế vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ việc giáo dục đạo đức, thờ ơ, không chú ý đến việc giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh.
Về cá nhân
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, qua thực tế công tác quản lý và công tác TPT đội nhiều năm THCS Đăk Drô, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra các giải pháp về công tác giáo giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan trong trường THCS là một nhiệm vụ hết sức cần thiết của người cán bộ QLGD. Đó là lý do tôi chọn đề tài này.
II. Mục đích của đề tài:
Đánh giá được đúng thực trạng của công tác giáo dục học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh ở một trường THCS, thông qua đó tìm ra các giải pháp giáo dục nâng cao hiệu quả giúp cho học sinh chưa ngoan từng bước hoàn thiện nhân cách để trở thành những người tốt trong xã hội.
Phương pháp tiến hành thực hiện đề tài là nghiên cứu một số vấn đề về sơ sở lý luận giáo dục đạo đức, tiến hành điều tra thực trạng của công tác giáo dục học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh ở một trường THCS phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan đến công tác giáo dục học sinh cá biệt để từ đó đề ra biện pháp giáo dục cho học sinh cá biệt trong giai đoạn hiện nay.
Giới hạn của đề tài
Nghiên cứu về thực trạng và hiệu quả của các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt đã thực hiện trong trường THCS Đăk Drô – Krông Nô – Đăk Nông trong trong năm học 2013-2014.
Vận dụng các phương pháp nghiên cứu vào đề tài
Phương pháp tiếp cận lý luận khoa học
Trên cơ sở tiếp cận những kiến thức về tâm lý, giáo dục học và những quan điểm đường lối của Đảng, các văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại, khen thưởng và kỷ luật học sinh để làm cơ sở
 
Gửi ý kiến