Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  PPCT THEO HUONG TICH HOP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Hoàng Thao (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:29' 26-08-2014
  Dung lượng: 747.0 KB
  Số lượt tải: 150
  Số lượt thích: 0 người

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN + TỰ CHỌN
  KHỐI -LỚP 10
  Cả năm học: 37 tuần (105 tiết + 35 tiết tự chọn = 140 tiết)
  Học kì I : 19 tuần (54 tiết + 18 tiết tự chọn= 72 tiết)
  Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 17 tiết tự chọn= 68 tiết)
  HỌC KÌ I
  Bài/ Unit
  Nội dung
  Số tiết
  Tiết
  PPCT
  Tiết
  TC
  
  
  Hướng dẫn học/ Kiểm tra đầu năm
  1
  1
  
  
  Unit 1
  A Day in the Life of …
  5
  
  
  
  
  Tc 1,

  Tc2
  Reading : Không dạy Task 3 (P.14)
  
  2
  
  
  
  Speaking
  
  3
  
  
  
  Listening
  
  4
  
  
  
  Writing (thay đổi bài mẫu, bài viết dựa vào phần Speaking trang 15)
  
  5
  
  
  
  Language Focus
  
  6
  
  
  
  The present simple
  2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. tìm lỗi sai và sửa lại (5 câu)
  2
  
  1
  
  
  The past simple:
  2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. tìm lỗi sai (cho động từ bất quy tắc) (5 câu)
  
  
  2
  
  Unit 2
  School Talks
  5
  
  
  
  
  TC 3
  Reading
  
  7
  
  
  
  Speaking
  
  8
  
  
  
  Listening
  
  9
  
  
  
  Writing
  
  10
  
  
  
  Language Focus
  
  11
  
  
  
  Grammar: Wh-questions
  2 bài tập: 1. điền từ để hỏi (10 câu) 2. đặt câu hỏi cho phần gạch chân (5 câu)
  2
  
  3
  
  TC 4
  Gerund and to- infinitive - Kiểm tra 15 phút số 1
  2 phần: 1. chia dạng đúng (5 câu) 2. sentence building (5 câu)
  
  
  4
  
  Unit 3
  People’s Background
  6
  
  
  
  

  TC5,
  Reading:1 Before you read, Passage and Task 1, Task 2
  
  12
  
  
  
  Reading.2 : Passage, Task 3 and After you read
  
  13
  
  
  
  Speaking
  
  14
  
  
  
  Listening
  
  15
  
  
  
  Writing - Không dạy Task 1 (P.39), cho HS tự đọc
  
  16
  
  
  
  Language Focus
  
  17
  
  
  
  Grammar :The Past Perfect
  2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. chon A,B, C, D (5 câu)
  2
  
  5
  
  TC 6
  The past simple vs. The Past Perfect - Kiểm tra 15 phút số 2
  2 phần: 1. Chia động từ (5 câu) 2. chọn A,B,C,D (5 câu)
  
  
  6
  
  
  Test yourself A
  1
  18
  
  
  
  Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
  2
  19,20
  
  
  Unit 4
  Special Education
  5
  
  
  
  
  Reading
  
  21
  
  
    TC 7
  Speaking
  
  22
  
  
  
  Listening
  
  23
  
  
  
  Writing
  
  24
  
  
  
  Language Focus
  (Bài tập 3 để dạy trong phần tự chọn, thay thế bằng bài tập dùng “Which” để nối 2 câu)
  
  25
  
  
  
  The +adjective, Used to +infinitive
  (2 bài tập Gap – fill mỗi bài 7 câu
  2
  
  7
  
  TC8
  Which as connector (làm bài tập 3 sgk)
  
  
  8
  
  Unit 5
  Technology and You
  6
  
  
  
  

  TC 9
  Reading 1: Before you read, Passage and Task 1, Task 2
  
  26
  
  
  
  Reading 2: Passage, Task 3 and After you read
  
  27
  
  
  
  Speaking - Không dạy Task 3 (P.56)
  
  28
  
  
  
  Listening
  
  29
  
  
  
  Writing
  
  30
  
  
  
  Language Focus
  
  31
  
  
  
  Grammar :The Present Perfect, The Present Perfect Passive
  2 bài tập: 1. chọn A,B,C,D (7 câu) 2. Lỗi sai (5 câu)
  2
  
  9

  
  TC10
  Relative Pronouns Who, Which, That
  2 bài tập: 1. gap-fill (8 câu) 2. viết lại câu dùng đại từ quan hệ (4 câu)
  
  
   10
  
  Unit 6
  An Excursion
  5
  
  
  
  
  TC 11,
  
   
  Gửi ý kiến