Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra 1 tiết lần 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Nga
  Ngày gửi: 16h:10' 27-02-2014
  Dung lượng: 62.0 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
  TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
  Tiết PPCT: 54
  Thời gian làm bài: 45 phút
  ĐỀ CHÍNH THỨC

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
  MỨC ĐỘ
  TỔNG SỐ
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TL
  TL
  TL
  
  
  1. PHẦN I:
  (Tên phần: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ)
  - Tên bài 6: Định dạng trang tính.
  - Tên bài 7: Trình bày và in trang tính.
  - Tên bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu.
  
  Câu1.1(2đ)  Câu3.1(1đ)
  


  Câu 2.1(2đ)

  
  Câu 1.2(1đ)


  Câu 3.2(1đ)
  Câu 3.3(3đ)
  
  2 câu (3đ)

  1 câu (2đ)

  3 Câu (5đ)
  
  Tổng số
  
  2 câu (3đ)
  1 câu (2đ)
  3 câu (5đ)
  6 câu (10đ)
  
  
  Chú thích:
  a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 30% nhận biết + 20% thông hiểu + 50% vận dụng, tất cả các câu đều tự luận
  b) Cấu trúc bài: gồm: 3 bài 6 câu
  c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi 6 câu
  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
  TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
  Tiết PPCT: 54
  Thời gian làm bài: 45 phút
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Câu 1 (3 điểm):
  1/ (a) (2đ) (Mỗi ý đúng 0,5đ).
  Nêu các bước thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ?
  2/ (c) (1đ) Giả sử trong ô A1 có số 2765,1893. Hãy nêu cách định dạng số thập phân ở ô A1 để được số thập phân sau: 2765,2
  Câu 2 (2 điểm):
  1/ (a) (2đ) Nêu cách xem trước khi in và cho biết chức năng của các nút lệnh trên cửa sổ xem trước khi in sau?
  a) Next: ………………… ; b) Previous: ………………….. ; c) Zoom: ………………………
  d) Print: ………………….; e) Setup: ………………………; f) Close: ………………………
  Câu 3 (5 điểm):
  1/ (a) (1đ) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần?
  2/ (c) (1đ) Nêu các bước lọc ra danh sách 5 giá trị lớn nhất?
  3/ (c) (3đ) Nêu các bước tạo chế độ lọc?


  -------------Hết------------  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
  TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG Môn: Tin Lớp 7
  Tiết PPCT: 54
  Thời gian làm bài: 45 phút

  Họ và tên: ……………………………….

  Lớp: ……………………………………..
  
  
  
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Câu 1 (3 điểm):
  1.1 (2đ) (Mỗi ý đúng 0,5đ).
  Nêu các bước thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ?
  1.2 (1đ) Giả sử trong ô A1 có số 2765,1893. Hãy nêu cách định dạng số thập phân ở ô A1 để được số thập phân sau: 2765,2
  Câu 2 (2 điểm): Nêu cách xem trước khi in và cho biết chức năng của các nút lệnh trên cửa sổ xem trước khi in sau?
  a) Next: ………………… ; b) Previous: ………………….. ; c) Zoom: ………………………
  d) Print: ………………….; e) Setup: ………………………; f) Close: ………………………
  Câu 3 (5 điểm):
  3.1 (1đ) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần?
  3.2 (1đ) Nêu các bước lọc ra danh sách 5 giá trị lớn nhất?
  3.3 (3đ) Nêu các bước tạo chế độ lọc?
   
  Gửi ý kiến