Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng
  Ngày gửi: 16h:29' 09-12-2013
  Dung lượng: 104.0 KB
  Số lượt tải: 98
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN
  THỊ MINH KHAI

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


  
                                                                              Vạn Ninh, ngày  15  tháng  9 năm 2013                     MẪU 1

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  TỔ : . .  . . .  . … NĂM HỌC: 2013-2014
   
    Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông;
      Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Thực hiện Công văn số 773/ KH-SGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014;
  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
           Tổ . . .  . . . . .  . xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
  1. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên :
    Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
    Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  2. Đặc điểm tình hình của tổ : 
   Nêu đặc điểm , thuận lợi khó khăn của tổ
  3. Danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng :
   
  Stt
  Họ tên giáo viên
  Năm sinh
  Chức vụ
  
  
  
  
  

   
   4. Nội dung:
             a.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
             Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
  ( Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THPT )
      Thời gian thực hiện : Tháng 8-2013  tại Sở và tại trường
             b.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
             Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, phối hợp với các dự án ( nếu có ) ( Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học )
     Thời gian thực hiện : Tháng 8-2013  tại Sở Giáo dục và ở Huyện.        
              c.Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
       Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục của giáo viên THPT ( 41 mô đun )
     Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; Ban chỉ  đạo của nhà trường gợi ý giáo viên tự lựa chọn  4 .mô đun bồi dưỡng. Năm học 2013 – 2014 : giáo viên trong toàn trường sẽ chọn 4 mô đun sau :
  - THPT 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT
  - THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
  - THPT 17: Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
  - THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực

           Danh sách giáo viên đăng ký các mô đun tự học
  Stt
  Họ tên giáo viên
  Các mô đun đã đăng ký
  Ghi chú
  
  
  
  
  

  5.  Thời lượng: Tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học là 120 tiết.
  6. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên: Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học từ
   
  Gửi ý kiến