Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KH CHUYEN MON VNEN-VIP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Việt (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:25' 27-09-2013
  Dung lượng: 139.5 KB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
  TRƯỜNG T’H MƯỜNG LANG


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mường Lang, ngày ... tháng ... năm 2013
  
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
  Tháng: 01 năm 2013

  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Dự án Mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam năm 2013 đã được ban quản lý VNEN phê duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2013.
  Căn cứ vào nhu cầu hoạt động chuyên môn và các điều kiện kinh phí cho phép của dự án VNEN cho hoạt động chuyên môn.
  Căn cứ vào kế hoạch của trường Tiểu học Mường Lang năm học 2012 - 2013.
  Tổ chuyên môn khối 2 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn như sau:
  I. Mục tiêu
  Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
  Đánh giá kết quả hoạt động của tuần trước, đề ra phương hướng hoạt động của tuần tiếp theo.
  Giúp giáo viên củng cố phương pháp dạy học, trao đổi thảo luận nội dung, chương trình để thống nhất giảng dạy....
  II. Nội dung sinh hoạt:
  1. Đánh giá kết quả thực hiện tuần 3, 4/ 12/ 2012
  2. Triển khai kế hoạch thực hiện tháng 1/ 2013
  3. Thống nhất nội dung chương trình tháng 1/ 2013
  4. Thống nhất làm phiếu học tập cho các môn
  5. Kiểm tra hồ sơ toàn diện.
  III. Phân công thực hiện:

  TT
  Nội dung công việc
  Người điều hành
  Người thực hiện
  Thời gian hoàn thành
  Dự kiến sản phẩm
  Ghi chú
  
  1
  Đánh giá kết quả thực hiện tháng 12/ 2012
  Tổ trưởng
  Bùi T Ngọc Xuân
  Tháng 1
  
  
  
  
  2
  
  Kế hoạch thực hiện tháng 1 / 2013
  

  Tổ trưởng
  

  Các thành viên trong tổ
  

  Tháng 1
  
  
  
  3
  Thống nhất ND chương trình, phiếu học tập tháng 1
  Tổ trưởng
  Các thành viên trong tổ
  Tháng 1
  
  
  
  4
  Dạy thực nghiệm
  Tổ trưởng
  Bùi T Ngọc Xuân
  Bùi T Hồng Ánh
  Tháng 1
  Kế hoạch bài dạy
  
  
  5
  Rút kinh nghiệm giờ dạy
  Tổ trưởng
  Các thành viên trong tổ
  Tháng 1
  BB rút kinh nghiệm
  
  
  
  Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 01 năm 2013 của tổ chuyên môn khối 2 đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện.


  Mường Lang, ngày ... tháng ... năm 2013
  
  Người xây dựng kế hoạch
  HIỆU TRƯỞNG
  
  

  PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
  TRƯỜNG T’H MƯỜNG LANG


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mường Lang, ngày ... tháng 2 năm 2013
  
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
  Tháng: 02 năm 2013

  Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Dự án Mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam năm 2013 đã được ban quản lý VNEN phê duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2013.
  Căn cứ vào nhu cầu hoạt động chuyên môn và các điều kiện kinh phí cho phép của dự án VNEN cho hoạt động chuyên môn.
  Căn cứ vào kế hoạch của trường Tiểu học Mường Lang năm học 2012 - 2013.
  Tổ chuyên môn khối 2 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn như sau:
  I. Mục tiêu
  Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
  Đánh giá kết quả hoạt động của tuần trước, đề ra phương hướng hoạt động của tuần tiếp theo.
  Giúp giáo viên củng cố phương pháp dạy học, trao đổi thảo luận nội dung, chương trình để thống nhất giảng dạy....
  II. Nội dung sinh hoạt:
  1. Đánh giá kết quả thực hiện tháng 1/ 2013
  2. Triển khai kế hoạch thực hiện tháng 2/ 2013
  3. Thống nhất nội dung chương trình tháng 2/ 2013
  4. Thống nhất tiết dạy khó, làm phiếu học tập cho các môn học tháng 2.
  5. Phân công dạy thực nghiệm
  6. Kiểm tra hồ sơ .
  III. Phân công thực hiện:

  TT
  Nội dung công việc
  Người điều hành
  Người thực hiện
  Thời gian hoàn thành
  Dự kiến sản phẩm
  Ghi chú
  
  1
  Đánh giá kết quả thực hiện tháng 1/ 2013
  Tổ trưởng
  Bùi T Ngọc Xuân
  Tháng 2
  
  
  
  
  2
  
  Kế hoạch thực hiện tháng 2 / 2013
  

  Tổ trưởng
  

  Các thành viên trong tổ
  

  Tháng 2
  
  
  
  3
  Thống nhất ND chương trình, phiếu học tập tháng 1
  Tổ trưởng
  Các thành viên trong tổ
   
  Gửi ý kiến