Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phí Công Anh
  Ngày gửi: 19h:38' 22-09-2013
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 4396
  HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4

  DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG :
  Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số ?
  *** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999 . Vậy TBC các số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 = 550
  Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số ?
  *** Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98 . Vậy TBC các số chẵn đó là : (10 +98) : 2 = 54
  Bài 3 : Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012 ?
  *** Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;…..đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là : (2011+1): 2= 1006
  Bài 4 : Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 …đến 2013 ?
  *** TBC là : ( 2013 + 1 ) : 2 = 1007
  Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10 . Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11 . Tính tuổi của cô ?
  *** Tổng số tuổi của 30 HS LÀ : 30 x 10 = 300
  Tổng tuổi của cô và 30 HS là : 31 x 11 = 341
  Tuổi cô giáo là : 341 – 300 = 41
  Bài 6 : Biết TBC của 2 số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị . Tìm 2 số đó ?
  *** Tổng 2 số đó là : 185 x 2 = 370
  Số bé là : ( 370 – 24 ) : 2= 173
  Số lớn là : 370 – 173 = 197
  Bài 7 :


  DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN
  Bài 1 : Tìm 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 1444 ?
  *** Số bé là : 1444 : 2 – 1 = 721 Số lớn là : 721 + 2 = 723
  Bài 2 : Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215 ?
  *** Số bé là : ( 215 – 1) : 2 = 107 Số lớn là : 215 – 107 = 108
  Bài 3: Tìm số tự nhiên A ; Biết A lớn hơn TBC của A và các số 38 ; 42 ; 67 là 9 đơn vị ?
  *** TBC của 4 số là : ( 38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 .
  Vậy A là : 52 + 9 = 61
  Bài 4 : Tìm số tự nhiên B ; Biết B LỚN hơn TBC của B và các số 98 ; 125 là 19 đơn vị ?
  *** TBC của 3 số là : ( 98 + 125 + 19 ) : 2 = 121 .
  Vậy B là : 121 + 19 = 140
  Bài 5 : Tìm số tự nhiên C ; biết C BÉ hơn TBC của C và các số 68; 72 ; 99 là 14 đơn vị ?
  *** TBC của 3 số là : [ ( 68 + 72 + 99 ) – 14 ] : 3 = 75
  Vậy C là : 75 – 14 = 61


  Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và tổng của hai số đó là 425 ?
  - Ta có số bé bằng 1 phần ; số lớn 3 phần (số thương) Tổng số phần : 3 + 1 = 4
  - Số bé = ( Tổng - số dư ) : số phần Số bé là : (425 - 41 ) : 4 = 96
  - Số lớn = Số bé x Thương + số dư Số lớn là : 96 x 3 + 41 = 329
  Bài 7 : Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 9 và hiệu của hai số đó là 57 ?
  - Ta có số bé bằng 1 phần ; số lớn 2 phần (số thương) Hiệu số phần : 2 -1 = 1
  - Số bé = ( Hiệu - số dư ) : số phần Số bé là : (57 - 9 ) : 1 = 48
  - Số lớn = Số bé x Thương + số dư Số lớn là : 48 x 2 + 9 = 105
  Bài 8: Tìm 2 số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 1,25 ?
  - Đổi số thương ra phân số thập phân , rút gọn tối giản. Đổi 1,25 = = 
  - Vậy số bé = 4 phần, số lớn 5 phần ( Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần : 5 - 4 = 1
  - Số lớn = ( Hiệu : hiệu số phần ) x phần số lớn Số lớn : (1,25 : 1) x 5 = 6,25
  - Số bé = Số lớn - hiệu Số bé : 6,25 - 1,25 = 5
  Bài 9: Tìm 2 số có tổng của chúng bằng 280 và thương chúng là 0,6 ?
  Đổi số thương ra phân số thập phân , rút gọn tối giản Đổi 0,6 = = 
  - Vậy số bé = 3 phần, số lớn 5 phần ( Toán tổng tỉ) Tổng số phần : 5 + 3 = 8
  - Số lớn = ( Tổng : tổng số phần ) x phần số lớn Số lớn : (280 : 8) x 5 = 175
  - Số bé = Tổng - số lớn Số bé : 280 - 175 = 105
  Bài 10: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác ?
  - Hiệu của 2 số đó là : 20 x 1 + 1 = 21
  - Số lớn ; ( 2013 + 21 ) : 2 = 1017
  - Số bé : 2013 - 1017 = 996
  Bài 11 : Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn ?
  - Hiệu của 2 số đó là : 9 x 2 + 1 = 19
  - Số lớn : ( 2011 + 19) : 2 = 1015
  - Số bé : 2011 - 1015 = 996
  Bài 12: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ ?
  - Hiệu của 2 số đó là : 5 x 2 + 1 = 11
  - Số lớn : ( 2009 + 11) : 2 = 1010
  - Số bé : 2009 - 1010 = 999
  Bài 13 : Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?
  - Hiệu của 2 số đó là : 18 x 2 + 2 = 38
  - Số lớn : ( 210 + 38) : 2 = 124
  - Số bé : 210 - 124 = 86


  Bài 14: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác ?
  - Hiệu của 2 số đó là : 37 x 2 + 2 = 76
  - Số lớn : ( 474 + 76) : 2 = 275
  - Số bé : 474 - 275 = 199
  Bài 15 : Tìm một phân số có mẫu số hơn tử số 52 đơn vị và bằng phân số 
  - Đổi rút gọn = ( giải theo toán hiệu tỉ - Tử số 3 phần , mẫu số 5 phần )
  - Tử số là : 52 : (5 - 3) x 3 = 78
  - Mẫu ố là : 52 : ( 5 -3 ) x 5 = 130
  Bài 16: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 224 đơn vị và bằng phân số 
  - Đổi rút gọn = ( giải theo toán tổng - tỉ - Tử số 3 phần , mẫu số 4 phần )
  - Tử số là : 52 : (4 + 3) x 3 = 96
  - Mẫu ố là : 224 - 96 = 128
  Bài 17: Tổng của 2 số là 504 . Nếu lấy số thứ nhất nhân với 4 , số thứ hai nhân 5 thì tích của chúng bằng nhau . Tìm 2 số đó ?
  - Ta lấy số nhân thứ nhất làm tử và lấy số nhân thứ hai làm mẫu
  -Ta có : số thứ hai =số thứ nhất ( Giải theo toán tổng - tỉ ) Nếu biết hiệu là hiệu - tỉ .
  - Số thứ nhất là : 504 : ( 5 + 4) x 5 = 280
  - Số thứ hai là : 504 - 280 = 224
  Bài 18 : Tổng của 2 số là 1008 . Nếu lấy số thứ nhất nhân với , số thứ hai nhân thì tích của chúng bằng nhau . Tìm 2 số đó ?
  - Ta lấy mẫu số nhân thứ nhất làm tử và lấy mẫu số nhân thứ hai làm mẫu
  -Ta có : số thứ nhất =số thứ hai ( Giải theo toán tổng - tỉ )
  - Số thứ nhất là : 1008 : ( 5 + 3) x 3 = 378
  - Số thứ hai là : 1008 - 378 = 630
  Bài 19 : Tìm hai số tự nhiên biết hiệu của chúng là 68 . Nếu lấy số thứ nhất chia cho , số thứ hai chia thì kết quả của chúng bằng nhau ?
  - Ta lấy mẫu số nhân thứ hai làm tử và lấy mẫu số nhân thứ nhất làm mẫu
  -Ta có : số thứ nhất =số thứ hai ( Giải theo toán hiệu - tỉ )
  - Số thứ nhất là : 68 : ( 5 - 4) x 5 = 340
  - Số thứ hai là : 340 - 68 = 272
  Bài 20 : Nếu giảm độ dài cạnh của một hình vuông đi 10 % thì diện tích của hình đó giảm đi bao nhiêu phần trăm ? (giảm thì lấy 100 trừ đi số cho giảm )
  - Diện tích giảm là : a x a x 100% - a x 90% x a x 90% ( giảm thì a x a x 100 đứng trước )
  = 1 - 0,9 x 0,9 = 0,19 x 100 = 19%
  Bài 21 : Nếu tăng độ dài cạnh của một hình vuông thêm 10 % thì diện tích của hình đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm ? (Tăng thì lấy 100 trừ cộng số cho tăng)
  - Diện tích tăng là : a x 110% x a x 110% - a x a x 100% ( Tăng thì a x a x 100 đứng sau )
  = 1,1 x 1,1 - 1 = 0,21 x 100 = 21%
  Bài 22 : Nếu giảm số M đi 20 % của nó thì ta được số N . Hỏi phải tăng số N thêm bao nhiêu phần trăm để được số M ?
  Ta gọi số M là a ; số N là b thì b = a x 80% ( số M giảm 20% còn 80%)
  Ta có : 80 : 20 = 4
  Vậy a x 80% : 4 = b : 40
  = a x 0,2 x 100 = 100 : 4 = 25%
  Số N phải tăng thêm 25% của nó để được M
  Bài 23 : Nếu giảm số C đi 37,5 % của nó thì ta được số D . Hỏi phải tăng số D thêm bao nhiêu phần trăm để được số C ?
  - Ta có : D = C x ( 100% - 37,5 % ) = C x 62,5%
  Vậy C = D : 62,5% =D : = D x = 1,6 x 100 = 160 %
  Số D phải tăng thêm là : 160% - 100% = 60%
  Bài 24 : Nếu tăng số A thêm 60 % của nó thì ta được số B . Hỏi phải giảm số B thêm bao nhiêu phần trăm để được số A ?
  - Ta có : B= A x( 100% + 60% ) = A x 160%
  Vậy A = B : 160% = B : = B x = 0,625 x 100 = 62,5
  Số b phải giảm đi : 100 - 62,5 = 37,5%
  No_avatar

  Các thầy hướng dẫn cho em bai toan này với ạ.

  Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó.Biết rằng nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng thêm 6m thì diện tích tăng thêm 324m2.

  No_avatar

  Chiều rộng là x
  Chiều dài là 3x
  Theo đề bài ta có: (3x-6)(x+6)=3x.x+324
   Giải ra ta được: x= 30
   Vậy chiều rộng là: 30, chiều dài là: 90
   Từ đó tìm diện tích
   

  No_avatarf

  thầy giải hộ e bài này với hiệu của 2 số là 21.biết 37,5%số lớn bắng 0,6soos nhỏ.tìm 2 số đó

   

  No_avatarf

  tỉ số 37,5% hay 375/100, rút gọn được 13/10.

  Bài toán quy về dạng cơ bảnTìm hai số khi biết hiệu là 21, tỉ số là 13/10.

  No_avatarf

  sorry,375/100 rút gọn được 13/4

  No_avatar

  giải hộ tớ bài tìm x: (x + 10) : 8 bằng 1600

  No_avatar

  Quy đồng mẫu số 2 phân số ấy lên, bạn được bài toán mới có 2 tỉ số mới mà mẫu số bằng nhau, vẽ sơ đồ ra

  No_avatarf

  Hình chữ nhật có Chu vi 40m. Nếu tăng chiều dài nên 2 lần và chiều rộng nên 6 lần thì được hình vuông. Tính S hình chữ nhật?

  No_avatar

  Tổng của hai số bằng 140. Nếu tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 3 lần thì được tổng mới là 516. Tìm số thứ hai

  No_avatarf

  Hình chữ nhật có Chu vi 40m. Nếu tăng chiều dài nên 2 lần và chiều rộng nên 6 lần thì được hình vuông. Tính S hình chữ nhật? 

  Giải: (d+r)x2=40

  theo đề2d=6r Vậy dài gấp 3 lần rộng

  thế vào công thức trên ta được (3r+r) x 2 =40 vậy rộng =5, dài =15 diện tích bằng 75


   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng