Hướng dẫn sữ dụng phần mềm phổ cập giáo dục


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Bá Song
Ngày gửi: 11h:10' 24-08-2013
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Tập huấn về phần mềm Quản lý
Phổ cập giáo dục - chống mù chữ
Tập huấn về phần mềm Quản lý
Phổ cập giáo dục - chống mù chữ
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM
- Nên chạy phần mềm trên trình duyệt Web (Mozilla Firefox từ 18 trở lên)
- Đường dẫn vào phần mềm: http://pcgd.moet.gov.vn
- Vào trang HDSD: http://daotao.vietec.com.vn/esci-help
Những lưu ý trước khi sử dụng phần mềm:
HƯỚNG DẪN LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM
Tên phần mềm
Địa chỉ đăng nhập:
pcgd.moet.gov.vn
Tên truy nhập, MK, Mã BV vào làm việc của đơn vị
Ví dụ cụ thể:
Tại thanh địa chỉ gõ:
pcgd.moet.gov.vn
Xuất hiện màn hình đăng nhập:
Nhập: têntỉnh(liền,viết tắt)_huyện(liền,viết tắt)_tênxã hoặc tênngườidùng(liền,viếttắt)
th_th_thieuphu
Nhập mật khẩu: mật khẩu được cung cấp (Hệ thống hoặc MK người dùng)
123456
Nhập mã bảo vệ: Nhập đúng mã phía bên phải của ô tại thời điểm đăng nhập
Xuất hiện màn hình:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DANH MỤC
THAO TÁC VỚI PHIẾU ĐIỀU TRA
BÁO CÁO THỐNG KÊ MẦM NON
BÁO CÁO THỐNG KÊ TIỂU HỌC
BÁO CÁO THỐNG KÊ THCS