Lịch sử: Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Hà Tĩnh


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm ảnh & thiết kế slide
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 15h:39' 12-08-2013
Dung lượng: 270.8 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh( ảnh sưu tầm).
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).
Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh đi viếng mộ anh Phạm Hồng Thái ( ảnh sưu tầm).
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).
Lễ đón hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh- về quê hương ( ảnh sưu tầm).
Tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).