Lịch sử: Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Hà Tĩnh


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm ảnh & thiết kế slide
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 15h:39' 12-08-2013
Dung lượng: 270.8 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh( ảnh sưu tầm).
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).
Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh đi viếng mộ anh Phạm Hồng Thái ( ảnh sưu tầm).
Hình ảnh anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).
Lễ đón hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh- về quê hương ( ảnh sưu tầm).
Tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng- Thạch Hà, Hà Tĩnh ( ảnh sưu tầm).