Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch khăc phục hạn chế khuyết điểm Nghị quyết Trung ương 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Deo Vandat
  Ngày gửi: 09h:12' 02-08-2013
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 1216
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LA
  CHI BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG
  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Mường La, ngày 02 tháng 8 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Họ và tên: Đèo Văn Đạt
  Chức vụ: Phó Bí Thư chi bộ, Phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông
  Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trạm Khuyến nông

  - Căn cứ Kế hoạch số 03 – KH/ HU ngày 15 tháng 11 năm 2012 Kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số 764-KL / HU ngày 9 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
  - Căn cứ Kết luận ….. -KL/KN ngày tháng 11 năm 2012, Kết luận của Chi bộ trạm khuyến nông Huyện Mường La về kết quả kiểm điểm tự phê bình của đồng chí Đèo Văn Đạt theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
  - Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ Trạm khuyến nông tháng 7 /2013 về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI.
  Bản thân tôi nêu kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI như sau:
  I. NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM:
  1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
  Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.
  2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
  Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ
  3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  - Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.
  - Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ để phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
  II. KẾ HOẠCH KHẮC
  PHỤC SỬA CHỬA:
  1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
  1.1 Khuyết điểm: Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.
  * Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:
  -Biện pháp khắc phục: Tham gia học tập chính trị Trong các đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước và cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt giao ban hàng tháng.
  - Thời gian khắc phục: Tháng 8 /2013
  2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
  2.1. Khuyết điểm: Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ.
  *Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:
  - Biện pháp khắc phục: Tăng cường học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Năng nổ nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phòng trào của các tổ chức đoàn thể;
  - Thời gian khắc phục: Tháng 8 /2013:
  3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  3.1 Khuyết điểm:
  - Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.
  - Chưa mạnh dạn
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng