Tuyen chon Toan rut gon lop 9


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Trọng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:47' 26-07-2013
Dung lượng: 268.6 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Phần I: Tuyển tập các bài toán rút gọn – tính toán
Dành cho học sinh ôn tập các Học kì Lớp 9, luyện thi vào lớp 10
Bài 1: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tìm giá trị của x để A > - 6
Bài 2: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn B
Tìm x để B > 0
Bài 3: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn C
Chứng minh rằng với mọi x thuộc ĐKXĐ thì : 0 < C < 2
Bài 4 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tính giá trị của P với x =
Chứng minh rằng nếu 0 < x < 1 thì P > 0
Tìm giá trị lớn nhất của P

Bài 5: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tính giá trị của P với x =
Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Tìm x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên
Hướng dẫn:
a) ĐKXĐ : x > 0 và x b) Rút gọn
e)
Với x > 0 và x áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương ta có :
suy ra 0 < Q < 2 . Do đó Q nguyên
Bài 6 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để P =
Bài 7: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện để P có nghĩa
Rút gọn P
Tính giá trị của P biết a =
Bài 8: Cho biểu thức:
Với giá trị nào của x thì Q có nghĩa
Rút gọn Q
Tính khi
Bài 9 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn B
Tìm giá trị của P biết
Bài 10: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn p
Tính giá trị của P khi x = 4
Bài 11: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn Q
Tìm giá trị nhỏ nhất của Q . Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ?
Bài 12: Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của A > 0
Bài 13: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn B
c) Chứng minh rằng KXĐ thì M > 0
Bài 14: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi a =
Chứng minh rằng khi 0 < a < 1 thì A > 0
Bài 15: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Tìm giá trị của a để M < 0
Bài 16: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn K
Tính giá trị của K khi
Tìm giá trị của a sao cho K < 0
Bài 17: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Bài 18: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Với giá trị của a thì M < 0
Bài 19: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Tìm giá trị của x để M =
Bài 20: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Tìm giá trị của x sao cho A = 1
Bài 21: Cho biểu thức: