Tuyen chon Toan rut gon lop 9


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Trọng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:47' 26-07-2013
Dung lượng: 268.6 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người

Phần I: Tuyển tập các bài toán rút gọn – tính toán
Dành cho học sinh ôn tập các Học kì Lớp 9, luyện thi vào lớp 10
Bài 1: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tìm giá trị của x để A > - 6
Bài 2: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn B
Tìm x để B > 0
Bài 3: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn C
Chứng minh rằng với mọi x thuộc ĐKXĐ thì : 0 < C < 2
Bài 4 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tính giá trị của P với x =
Chứng minh rằng nếu 0 < x < 1 thì P > 0
Tìm giá trị lớn nhất của P

Bài 5: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tính giá trị của P với x =
Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Tìm x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên
Hướng dẫn:
a) ĐKXĐ : x > 0 và x b) Rút gọn
e)
Với x > 0 và x áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương ta có :
suy ra 0 < Q < 2 . Do đó Q nguyên
Bài 6 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để P =
Bài 7: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện để P có nghĩa
Rút gọn P
Tính giá trị của P biết a =
Bài 8: Cho biểu thức:
Với giá trị nào của x thì Q có nghĩa
Rút gọn Q
Tính khi
Bài 9 : Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn B
Tìm giá trị của P biết
Bài 10: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn p
Tính giá trị của P khi x = 4
Bài 11: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn Q
Tìm giá trị nhỏ nhất của Q . Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ?
Bài 12: Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của A > 0
Bài 13: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn B
c) Chứng minh rằng KXĐ thì M > 0
Bài 14: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi a =
Chứng minh rằng khi 0 < a < 1 thì A > 0
Bài 15: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Tìm giá trị của a để M < 0
Bài 16: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn K
Tính giá trị của K khi
Tìm giá trị của a sao cho K < 0
Bài 17: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Bài 18: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Với giá trị của a thì M < 0
Bài 19: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định
Rút gọn M
Tìm giá trị của x để M =
Bài 20: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định và rút gọn A
Tính giá trị của A khi
Tìm giá trị của x sao cho A = 1
Bài 21: Cho biểu thức: