Báo cáo thành tích cá nhân của tổng phụ trách Đội


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Huệ
Ngày gửi: 15h:43' 26-05-2013
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC
Trường Tiểu học Nam Ninh


Báo cáo thành tích
đề nghị chủ tịch ubnd huyện tặng
Danh hiệu “ Lao động tiên tiến”
Năm học: 2012 – 2013
Họ và tên  : Đoàn Thị Huệ
Chức vụ  : Tổng phụ trách Đội
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Nam Ninh
Nam Thanh- Nam Trực-Nam Định
Nam Thanh , tháng 5 năm 2013