Báo cáo thành tích cá nhân của tổng phụ trách Đội


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Huệ
Ngày gửi: 15h:43' 26-05-2013
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC
Trường Tiểu học Nam Ninh


Báo cáo thành tích
đề nghị chủ tịch ubnd huyện tặng
Danh hiệu “ Lao động tiên tiến”
Năm học: 2012 – 2013
Họ và tên  : Đoàn Thị Huệ
Chức vụ  : Tổng phụ trách Đội
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Nam Ninh
Nam Thanh- Nam Trực-Nam Định
Nam Thanh , tháng 5 năm 2013