Mẫu phiếu điều tra PCGD-chống mù chữ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Bắc
Ngày gửi: 17h:02' 23-05-2013
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC – CHỐNG MÙ CHỮ
Số phiếu (1): …………

Họ và tên chủ hộ (2): ………………………………
Ngày điều tra: ……………………
Địa chỉ (3): ………………………………

TT
HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG
(Lớn tuổi ghi trước)
TÊN LỚP ĐANG HỌC
(Theo năm học)
TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC
(Tương ứng với từng năm học)
NĂM TỐT NGHIỆP
BỎ HỌC
MÙ CHỮ
Hoàn cảnh đặc biệt
Tình trạng: Khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến, chết

MN
Tiểu học
THCS
THPT
Lớp
Năm
Mù chữ
Học xóa mù
CN xóa mù
Tái mù chữ

PT
BT
PT
BT
CN
DN

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

1

2012-2013
Ngày sinh:
2013 -2014
Giới tính:
2014 -2015
Dân tộc:
2015 -20162

2012-2013
Ngày sinh:
2013 -2014
Giới tính:
2014 -2015
Dân tộc:
2015 -20163

2012-2013

2013 -2014
Ngày sinh:
2014 -2015
Giới tính:
2015 -2016
Dân tộc:
2016-20174

2012-2013

2013 -2014
Ngày sinh:
2014 -2015
Giới tính:
2015 -2016
Dân tộc:
2016-20175

2012-2013

2013 -2014
Ngày sinh:
2014 -2015
Giới tính:
2015 -2016
Dân tộc:
2016-20176

2012-2013

2013 -2014
Ngày sinh:
2014 -2015
Giới tính:
2015 -2016
Dân tộc:
2016-2017