Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Phiếu đánh giá phó hiệu trưởng, giáo viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Quýt
  Ngày gửi: 21h:16' 13-05-2013
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 2170
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Phụ lục 2
  (Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
  Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
  PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
  THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

  Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
  Hướng dẫn cho điểm: 1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:
  2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  Điểm tiêu chuẩn
  
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  ……….
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  
  3. Lối sống
  
  
  
  
  4. Tác phong
  
  
  
  
  5. Giao tiếp, ứng xử
  
  
  
  Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Hiểu biết chương trình GD
  
  ……….
  
  
  7. Trình độ chuyên môn
  
  
  
  
  8. Nghiệp vụ sư phạm
  
  
  
  
  9. Tự học và sáng tạo
  
  
  
  
  10. Năng lực ngoại ngữ và CNTT
  
  
  
  Tiêu chuẩn 3:
  Năng lực quản lý nhà trường

  11. Phân tích và dự báo
  
  ................
  
  
  12. Tầm nhìn chiến lược
  
  
  
  
  13. Thiết kế và định hướng triển khai
  
  
  
  
  14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
  
  
  
  
  15. Lập kế hoạch hoạt động
  
  
  
  
  16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
  
  
  
  
  17. Quản lý hoạt động dạy học
  
  
  
  
  18. Phát triển môi trường giáo dục
  
  
  
  
  19. Xây dựng hệ thống thông tin
  
  
  
  
  20. Kiểm tra đánh giá
  
  
  
  Tổng điểm
  
  
  Chú ý: - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.
  - Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.
  - Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 180 đến 200 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
  - Loại khá: Tổng số điểm từ 140 đến 179 điểm và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên;
  - Loại trung bình: Tổng số điểm từ 100 đến 139 điểm, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm.
  Nhận xét chung :
  1/. Những điểm mạnh:.................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2/. Những điểm yếu: ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  3/. Đánh giá chung*:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chuẩn, XS): 
  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chuẩn, khá): 
  - Hoàn thành nhiệm vụ (đạt chuẩn, TB): 
  - Chưa hoàn thành nhiệm vụ(chưa đạt chuẩn, kém): 
  *Ghi chú: Đánh dấu vào ô thích hợp
   Tân Hiệp, ngày 12 tháng 5 năm 2012
  Người đánh giá
  (có thể không ghi họ, tên)

  
  
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Phụ lục 3
  (Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
  Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
  THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

  Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
  Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV, NV (cơ hữu): ............/.........
  Hướng dẫn cho điểm
  1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá.
  2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
  Thực hiện Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm nom, phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
  Tiêu chuẩn 3 tùy theo lĩnh vực hoạt độngcủa cơ sở giáo dục được cấp trưởng phân công phụ trách, cấp phó sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng.

  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  Điểm tiêu chuẩn
  
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  ……….
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  
  3. Lối sống
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến