Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BIÊN BẢ CHẤM ĐỀ TÀI _2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mùa A Thào
  Ngày gửi: 16h:13' 09-05-2013
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 88
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TỦA CHÙA
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ PHÌN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tả Phìn, ngày 25 tháng 04 năm 2013
  
  BIÊN BẢN
  CHẤM, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  Thời gian: Lúc 14 giờ 00’, ngày 25 tháng 4 năm 2013.
  Địa điểm: Tại văn phòng Trường tiểu học Tả Phìn
  Hội đồng khoa học nhà trường tiến hành tiến hành cuộc họp chấm, đánh giá, nghiệm thu đề tài sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường, năm học 2012-2013.
  Thành phần tham dự cuộc họp: Hội đồng khoa học nhà trường.
  Thành viên hội đồng gồm có:
  1
  Ông
  Trần Đăng Vượng
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch Hội đồng
  Chủ Tọa
  
  2
  Ông
  Mùa A Thào
  Phó Hiệu trưởng
  Phó chủ tịch
  phản biện
  
  3
  Ông
  Mè Văn Thư
  Phó Hiệu trưởng
  Phó chủ tịch
  Ủy viên
  
  4
  Bà
  Bạc Thị Thúy
  Giáo viên
  KT Khối 1
  Giám khảo
  
  5
  Ông
  Cà Văn Hải
  Giáo viên
  KT Khối 2
  Giám khảo
  
  6
  Ông
  Tòng Văn Vận
  Giáo viên
  KT Khối 3
  Giám khảo
  
  7
  Bà
  Nông Mỹ Hương
  Giáo viên
  KT Khối 4
  Giám khảo
  
  8
  Bà
  Trần Thị Hương
  Giáo viên
  KT Khối 5
  Giám khảo
  
  9
  Bà
  Đinh Thị Loan
  Giáo viên
  Thư ký HĐ
  Thư ký
  
  
  Hội đồng đã có mặt đông đủ, đúng giờ và tiến hành làm việc nghiêm túc.
  1. Số lượng sáng kiến kinh nghiệm được chọn chấm, đánh giá: 01
  2. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG CAO”
  3. Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Mùa A Thào, Phó Hiệu trưởng.
  4. Nội dung, diễn biến cuộc họp xét:
  . Đồng chí Trần Đăng Vượng: Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng, công bố quyết định thành lập hội đồng chấm sáng kiến. Đồng thời nêu mục tiêu, yêu cầu, nội dung tiêu chí chấm sáng kiến kinh nghiệm; theo đúng quy định số 308/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn công tác viết đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2012-2013
  - Quy trình thực hiện chấm sáng kiến kinh nghiệm:
  5. Thư ký phát phiếu chấm điểm cá nhân cho từng thành viên trong hội đồng.
  6. Người viết sáng kiến lần lượt trình bày, thuyết trình nội dung được viết trong sáng kiến kinh nghiệm và trả lời ý kiến chấp vấn, phản biện của thành viên trong hội đồng chấm.
  7. Thư ký thu lại phiếu chấm điểm cá nhân và tổng hợp kết quả nhận xét chung về các tiêu chuẩn đánh giá:
  a- Đề tài có tính năng mới: Đạt mức độ sáng tạo cao, có tính năng mới so với đơn vị trong trường.
  b- Khả năng áp dụng: Đề tài đã được áp dụng thực tiễn trong năm học 2012-2013 và bước đầu được nhận thấy rõ rằng ở những điểm đặc biệt như học sinh bỏ học đã quay trở lại lớp học, công tác lĩnh chỉ đạo về mặt số lượng học sinh và chất lượng giáo dục của đơn vị được nâng lên rõ rệt trong năm học 2012 - 2013.
  c- Hiệu quả: Có tính khả thi, kinh nghiệm này qua áp dụng một thời gian. Kết quả cho thấy khả năng phân biệt rõ về: Học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chuyên môn, từng giáo viên có trách nhiệm hơn trong công việc cũng như cộng đồng xã hội tại xã đã và đang có sự quan tâm tiến bộ đáng kể. Nhất là những học sinh bỏ học và chất lượng giáo dục của đơn vị được nâng lên.
  d- Kết quả đánh giá điểm trung bình chung của hội đồng chấm:
  - Hình thức: 2 điểm.
  - Lý do chọn đề tài: 2 điểm.
  - Cơ sở lý luận: 3 điểm.
  - Thực trạng đối tượng nghiên cứu: 4 điểm.
  - Kết quả nghiên cứu: 5 điểm.
  - Thực tiễn trong ứng dụng đề tài: 4 điểm.
  * Tổng cộng: 20 điểm.
  8. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng:
  - Sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi và được áp dụng trong phạm vi qui mô rộng trong nhà trường nói riêng và toàn xã nói chung.
  9. Về kết qủa biểu quyết xếp loại của hội đồng khoa học SKKN:
  - Loại A : 100 %
  - Loại B : ……….%
  - Loại C : ……….%
  10. Về kết quả xếp loại chung : Sáng kiến kinh nghiệm đạt
   
  Gửi ý kiến