Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ke hoach BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:06' 17-04-2013
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 541
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN
  TRƯỜNG TỂU HỌC BẮC LƯƠNG
  Số: 01/2013/BDTX
  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bắc Lương, ngày 18 tháng 04 năm 2013
  
  

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
  NĂM HỌC 2013-2014

  Căn cứ Thông tư: 32/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
  Căn cứ Công văn số: 2200/SGD&ĐT-GDCN, ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
  Căn cứ Công văn số: 307/SGD&ĐT-GDCN, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên (Hướng dẫn bổ sung).
  Căn cứ Công văn số: 62/PGD&ĐT-BDTX, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân về việc thực hiện chương trình BDTX giáo viên.
  Trường Tiểu học Bắc Lương lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây:
  A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
  Thuận lợi: Đa số cán bộ giáo viên trong trường còn trẻ, khoẻ, nhiệt tình trong công tác; hăng say trong việc tự học tự bồi dưỡng và trong việc BDTX.
  Trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn chiếm 88% đó là thuận lợi cho việc triển khai BDTX trong đơn vị.
  Khó khăn: Một số cán bộ, giáo viên trẻ đang trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên cũng gặp không ít trong quá trình triển khai công tác BDTX trong đơn vị trong năm học 2013 - 2014.
  II. Đặc điểm về đội ngũ
  Số lượng CB, GV, NV
  Trình độ đội ngũ giáo viên
  
  Tổng số CB, GV, NV
  CBQL (BGH)
  Giáo viên
  Nhân viên
  Thạc sỹ
  Đại học
  Cao đẳng
  Trung cấp
  
  25
  02
  20
  03
  
  15
  07
  03
  
  B. KẾ HOẠCH CHUNG
  I. Mục tiêu của việc BDTX:
  Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013 -2014 cho cán bộ, giáo viên.
  II. Nội dung BDTX:
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn:
  Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
  Mã mô đun
  TH1
  TH3
  TH5
  TH7
  TH8
  TH10
  TH12
  TH13
  TH14
  TH15
  TH16
  TH17
  TH21
  TH29
  
  Số lượng giáo viên lựa chọn
  02
  04
  02
  19
  04
  05
  11
  05
  05
  03
  07
  03
  15
  07
  
  III. Hình thức BDTX:
  BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, tổ chức
   
  Gửi ý kiến