Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Thiện
  Ngày gửi: 21h:33' 15-04-2013
  Dung lượng: 90.5 KB
  Số lượt tải: 3168
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THƯỜNG XUÂN TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM

  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Xuân Cẩm, ngày 05 tháng 3 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

  Họ và tên giáo viên: ; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lí
  Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy Vật lí lớp 7A,B; lớp 8A,B,C; Chủ nhiệm lớp 8B.
  I. Mục tiêu của việc BDTX:
  1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.
  II. Nội dung BDTX:
  1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm học
  a. Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
  Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 (đối với mỗi ngành, cấp, bậc học) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
  b.Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
  Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Thanh hóa và của phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, xét nhu cầu của bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng. Tôi đăng ký được bồi dưỡng chủ đề 7:
  (Một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn Toán ở trường THCS).
  2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết/năm học):
  Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) .
  Căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Thường Xuân, Tổ khoa học Tự nhiên Trường THCS Xuân Cẩm và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là môđun: 19, 20, 21, 23:
  Mã môđun
  Tên và nội dung môđun
  Ghi chú
  
  THCS
  18
  Phương pháp dạy học tích cực
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
  3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
  
  
  
  THCS
  19
  Dạy học với công nghệ thông tin
  1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
  2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  
  
  THCS
  20
  Sử dụng các thiết bị dạy học
  1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
  2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
  3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
  
  
  THCS
  23
  Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
  2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  
  
  
  III. Hình thức BDTX:
  1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
              2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
              3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.
              4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo
   
  Gửi ý kiến