Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chu kì 3013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Đình Ái (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:19' 02-04-2013
  Dung lượng: 16.8 KB
  Số lượt tải: 1111
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN
  Tổ : NGỮ VĂN
  -----(((((-----









  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


  NGƯỜI THỰC HIỆN: DƯƠNG ĐÌNH ÁI
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN



































































  PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
  TRƯỜNG THCS
  NGUYỄN TỰ TÂN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số : /KH-THCS….
   Bình Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2012-2013 CỦA GIÁO VIÊN
  Họ và tên giáo viên: Dương Đình Ái
  Ngày tháng năm sinh: 12-10-1957
  Tổ chuyên môn: Ngữ Văn
  Năm vào ngành giáo dục : 1980
  Nhiệm vụ được giao trong năm học : Giảng dạy ngữ văn lớp 9 + Tổ trưởng tổ KHXH

  Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ hướng dẫn số 96/HD –SGD ĐT-12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Căn cứ Công văn số 252/ SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2013 V/v triển khai công tác BDTX
  Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCSNguyễn Tự Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
  I. MỤC TIÊU:
  1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
  2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung bồi dưỡng 1:
  Thời lượng :30 tiết
  Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
  Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 15 tiết
  Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
  Tháng
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  10-2012
  - Nắm được mục tiêu và các vấn đề được sử dụng
  -Phương tiện chuẩn bị
  - Tổ chức thực hiện

   * Học tập Nghị quyết trung ương V và các kết luận của hội nghị
  -Tập huấn chuyên đề Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
  30





  Tập trung
  15 tiết
  
  3-2013
  Nắm được đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CN hóa H Đ hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
  Chuyên đề 1
  Nghị quyết trung ương VI
  ( khóa XI)
  1-Những hạn chế -Nguyên nhân
  2- Phương hướng chủ yếu để đổi mới căn bản GD toàn diện
  Chuyên đề 2
  Nghị quyết số XX Ban chấp hành trung ương về phát triển khoa học công nghệ.
  
  
  
  b. Nội dung bồi dưỡng 2:
  Thời lượng :30 tiết
  +Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
  +Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ ,nhóm 15 tiết
  Môn
  Cấp học
  Nội dung
  t/gian tự học
  t/g học tập trung
  
  Ngữ văn
  Lớp 7
  THCS
  Khung chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
  Chuyên đề 1: Văn biểu cảm
  -Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
  -Phương pháp làm bài văn biểu cảm
  Chuyên đề 2: Các dạng bài biểu
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓