BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tín (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:04' 21-03-2013
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người

Tháng
Tuần
Nội dung bồi dưỡng/60 tiết
Hình thức (tập trung, hoặc GV tự BD); Tài liệu BDTX
Người thực hiện (GV, TCM, BGH)

4/2013

I. Mô đun thứ nhất (mô đun 20): Sử dụng các thiết bị dạy học.
/15 tiết ( Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

- Gv tự bồi dưỡng 10 tiết
- Tập trung 5 tiết
- GV
- TCM
- BGH


1
 1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học / 3 tiết
(Lý thuyết 3tiết; Thực hành 0 tiết)

1
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS/ 3 tiết
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 0 tiết)

2
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học / 6 tiết
(Lý thuyết 4 tiết; Thực hành 5 tiết)
4/2013

II. Mô đun thứ hai (mô đun 24): Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học / 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)


 - Gv tự bồi dưỡng 10 tiết
- Tập trung 5 tiết
 - GV
- TCM
- BGH


3
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm / 10tiết
(Lý thuyết 7 tiết; Thực hành 3 tiết)

4
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học / 5 tiết
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 2 tiết) 

 


5/2013.

III. Mô đun thứ ba (mô đun 32 ) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm / 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

 - Gv tự bồi dưỡng 15 tiết

- GV
- HS1
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS/ 2 tiết
(Lý thuyết 4 tiết; Thực hành…tiết)

2
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 3 tiết)

2
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 2 tiết)

5/2013

IV. Mô đun thứ ba ( mô đun 33 ): Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm/ 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

 - Gv tự bồi dưỡng 15 tiết

- GV
- HS
 


3
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
/ 5 tiết
(Lý thuyết 5tiết; Thực hành…tiết)

4
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
/ 5 tiết
(Lý thuyết3 tiết; Thực hành 2 tiết)

4
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS/ 5 tiết
(Lý thuyết 2 tiết; Thực hành 3 tiết)
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012- 2013 của tôi.
Người lập kế hoạch