Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thi Mai
  Ngày gửi: 15h:30' 16-03-2013
  Dung lượng: 63.0 KB
  Số lượt tải: 262
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GD-ĐT NGHỆ AN
  TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ
  TỔ:LÝ –HÓA-KỶ
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Cờ Đỏ , ngày 22/12/2012.

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  (Năm học: 2012 - 2013)

  Phần I. LÝ LỊCH CÁ NHÂN.
  - Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Ngày vào nghành:
  - Trình độ chuyên môn:
  - Nhiệm vụ được giao: giảng dạy môn . kiêm nhiệm…)

  Phần II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
  - Căn cứ các công văn, thông tư, hướng dẫn của cấp trên.: Thông tư số 26, Thông tư số 30 của Bộ GDĐT, Công văn số 2398 của Sở GD& ĐT và các Công văn của nhà trường.
  - Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch năm học của trường THPT Cờ Đỏ.
  - Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ của nhóm tổ chuyên môn năm học 2013 – 2014.
  - Căn cứ năng lực thực tiễn của cá nhân.
  Phần III. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP BDTX.
  1. Mục tiêu của BDTX:
  - Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, SGK theo tinh thần nghị quyết 40/QH 10 của Quốc hội, chỉ thị 12/2011 CT-TTg của Thủ tưởng chính phủ và chỉ thị 40 – CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng, đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.
  - Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình, SGK mới, bước đầu việc dạy được trong quá trình chỉ đạo dạy học.
  - Nắm vững các Thông tư của Bộ GD-ĐT, Công văn của Sở, của trường.
  2. Hình thức BDTX:
  - Tự bồi dưỡng
  - Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do cấp trên tổ chức.
  3. Biện pháp:
  - Kết hợp bồi dưỡng về phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học.
  - Kết hợp bồi dưỡng trong hè với tự bồi dưỡng trong năm học.
  - Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và chương trình BDTX theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
  - Lập kế hoạch BDTX cho cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường, đồng thời tự học nghiêm túc để nâng cao trình độ.
  4. Đăng ký mô đun tự BDTX nội dung 3:
  1. Mã/ Tên mô đun/ Thời gian thực hiện
  2. Mã/ Tên mô đun/ Thời gian thực hiện
  3. Mã/ Tên mô đun/ Thời gian thực hiện
  4. Mã/ Tên mô đun/ Thời gian thực hiện
  5. Nội dung kế hoạch và biện pháp cụ thể:

  Tháng
  Nội dung BDTX
  Biện pháp thực hiện
  Ghi chú
  
  08/2013
  - Tiếp thu kế hoạch năm học của trường, tổ, nhóm chuyên môn.
  - Tiếp thu các chuyên đề (nếu có)
  - Đăng ký các Mô đun BDTX cho năm học.

  - Tham gia các phiên họp hội đồng, tổ, nhóm.
  
  
  09/2013
  - Tiếp thu các chuyên đề của cấp trên (nếu có)
  - Tiếp thu kế hoạch tháng 9
  - Tự nghiên cứu Mô đun 1 và thu hoạch Mô đun vào cuối tháng.
  - Tự học để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp dạy học.
  - Làm tốt công tác giáo dục học sinh.

  - Tham gia các phiên họp hội đồng, tổ, nhóm
  - Tham gia dự giờ, thăm lớp của đồng nghiệp trong trường, tổ, nhóm.
  - Nghiên cứu tài liệu của các Mô đun.
  - Đọc tài liệu, soạn giáo án, chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học.
  
  
  10/2013
  - Tiếp thu các chuyên đề của cấp trên (nếu có)
  - Tiếp thu kế hoạch tháng 10
  - Tiếp tục nghiên cứu Mô đun 1 và thu hoạch Mô đun vào cuối tháng.
  - Đăng ký thao giảng.
  - Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.
  - Làm tốt công tác giáo dục học sinh.
  - Viết SKKN.
  - Tự học để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp dạy học.
  - Tham gia các phiên họp hội đồng, tổ, nhóm
  - Tham gia dự giờ, thăm lớp của đồng nghiệp trong trường, tổ, nhóm.
  - Nghiên cứu tài liệu của các Mô đun.
  - Đọc tài liệu, soạn giáo án.
  - Truyền đạt và quán triệt đến học sinh các cuộc vận động, ý nghĩa ngày 20/10, 15/10
  - Tham dự buổi mít tinh kỷ niệm ngày 20/10.
   
  Gửi ý kiến