TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thế Quyền
Ngày gửi: 08h:12' 16-03-2013
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 1624
Số lượt thích: 0 người
BCH ĐOÀN TT PHỐ BẢNG
CHI ĐOÀN TRƯỜNG NT PHỐ BẢNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Số…./TTr - ĐTNCSHCM

Phó Bảng, ngày 01 tháng 03 năm 2013TỜ TRÌNH
V/v xin kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ, TDTT
kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2013)

Kính gửi: BGH trường PTDTNT Phó Bảng
- Căn cứ vào chỉ đạo của Chi bộ, Công đoàn, BGH trường PTDTNT Phó Bảng.
- Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH – ĐTNCSHCM v/v: tổ chức hội thi Học sinh thanh lịch, TDTT kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2013) của BCH chi Đoàn trường PTDTNT Phó Bảng.
- Căn cứ bản dự trù kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ, TDTT kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2013) của BCH chi Đoàn trường PTDTNT Phó Bảng.
Nay BCH Chi đoàn trường PTDTNT Phó Bảng xây dựng tờ trình xin kinh phí tổ chức tổ chức hội thi văn nghệ, TDTT kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2013) như sau:
Tiền giải thưởng các môn thi: 1.090.000 đồng.
Tiền mua dụng cụ, nước uống, maket phụ vụ hội thi là 710.000 (Có bản dự trù kinh phí kèm theo)
Tổng cộng: 1800.000 đồng (Một triệu tám tram nghìn đồng chẵn)

Trên đây là tờ trình xin kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ, thể dục thể thao kỷ ngày 26/3 của BCH chi Đoàn kính trình BGH nhà trường xét duyệt để tổ chức hội thi thành công tốt đẹp.


PHÊ DUYỆT CỦA BGH T/M BCH Chi đoàn
Bí thư

Trịnh Thế Quyền