Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Hướng dẫn cách trình bày SKKN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:42' 09-03-2013
  Dung lượng: 29.5 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số : 1692 /GDĐT-HĐKH
  V/v Hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm
  Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2011
  
  
  Kính gửi:
  
  - Các đơn vị trực thuộc;
  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
  
  
  Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sau đây được viết tắt là đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (ĐT, SKKN) là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên; ĐT, SKKN có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ năm học 2011-2012, để phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn cách viết, đánh giá, xếp loại ĐT, SKKN của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, cụ thể như sau:
  I. VỀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  Cần tập trung vào những lĩnh vực như: đổi mới hoạt động quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; thực hiện xã hội hóa giáo dục và thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa… Cụ thể một số vấn đề như sau:
  - ĐT, SKKN về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.
  - ĐT, SKKN về hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; về việc triển khai, bồi dưỡng giáo viên thực hiện giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới ở đơn vị.
  - ĐT, SKKN trong thực hiện tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thực hành, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; về xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử; xây dựng cơ sở thực hành, thực tập; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2011-2020.
  - ĐT, SKKN trong tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường; về việc nâng cao chất lượng dạy các môn học tự chọn.
  - ĐT, SKKN công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể và công tác xây dựng Đảng; về đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.
  - ĐT, SKKN cải tiến nội dung bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  - ĐT, SKKN trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, nhất là công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực hoạt động trong các đơn vị; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử, phương pháp sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy.
  II. CẤU TRÚC VÀ HÌNH THỨC
  - Cấu trúc một ĐT, SKKN gồm có 03 phần (Đặt vấn đề, Nội dung và Kết luận) được thể hiện tối thiểu là 10 (mười) trang. Cấu trúc cụ thể được hướng dẫn trong phụ lục 2 (đính kèm theo hướng dẫn này)
  - ĐT, SKKN được trình bày theo thứ tự các phần như sau:
  1. Bìa chính mặt trước và sau: In bằng giấy A4 cứng, màu (Mẫu 01)
  2. Phụ bìa: in trên giấy A4 thường, màu trắng (Mẫu 02)
  3. Mục lục, danh mục hình vẽ, sơ đồ (nếu có)
  4. Danh mục các từ viết tắt (nếu có)
  5. Phần nội dung
  6. Phần danh mục tài liệu tham khảo
  7. Phần phụ lục (nếu có)
  III. TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  - Ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, đầy đủ và xác định rõ trọng tâm của đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, không quá 30 từ.
  - Không được viết tắt; không dùng kí
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓