giao an lop 1 buoi chieu tuan 24,25,26,27


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hảo
Ngày gửi: 23h:06' 08-03-2013
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 25
Soạn: 24 / 2 / 2013
Giảng: Thứ 3 / 26 / 2 / 2013

ÔN ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

I- Mục tiêu:
- Củng cố cho học sinh nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; biết vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; biết cộng, trừ số tròn chục.
- Rèn kĩ năng cộng, trừ số tròn chục.
- HS có ý thức tự giác học tập.
II- Đồ dùng dạy học:
- VBT Toán
III- Các hoạt động dạy học:

ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS

1. GTB:(1’)
2. HD HS làm BT:
(32’)
Bài 1:Bài 2:Bài 3: Tính
Bài 43- Củng cố, dặn dò: (2’)
- Nêu yc của tiết học.
- HD HS làm các BT trong vở bt.

- Nêu yc bài tập
- YC hs quan sát hình vẽ trong vở BT và nêu miệng kq.
- NX, chốt kq đúng.

- Nêu yc bài tập.
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài.
a.

b.- Cho hs làm bài vào vở bt.
- Theo dõi, giúp đỡ hs.
10 + 20 + 40 = 70 80 - 50 + 20 = 50
30 + 10 + 50 = 90 20 + 40 - 60 = 0
- Gọi hs đọc đề toán
- Tóm tắt bài toán và hd hs giải.
- Gọi 1 hs lên bảng giải, lớp làm bài vào vở.
- NX,đánh giá.
Bài giải
Cả hai băng giấy dài là:
30 + 50 = 80 ( cm)
Đáp số: 80 cm
- Hệ thống lại ND bài học.
- HD hs chuẩn bị bài học tiết sau.
- Nghe- Thực hiện.

- Thực hiện


- Thực hiện


- Gọi 2 hs đọc

- Thực hiện

- Lắng nghe.
TUẦN 26
Soạn: 2 / 3 / 2013
Giảng: Thứ 3 / 5 / 3 / 2013

ÔN CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
( Tiếp theo)

I- Mục tiêu:
- Củng cố cho học sinh nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; biết vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; biết cộng, trừ số tròn chục.
- Rèn kĩ năng cộng, trừ số tròn chục.
- HS có ý thức tự giác học tập.
II- Đồ dùng dạy học:
- VBT Toán
III- Các hoạt động dạy học:

ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS

1. GTB:(1’)
2. HD HS làm BT:
(32’)
Bài 1: Viết ( theo mẫu)

Bài 2: Viết ( theo mẫu)Bài 3:

Bài 4


3- Củng cố, dặn dò: (2’)
- Nêu yc của tiết học.
- HD HS làm các BT trong vở bt.

- Nêu yc bài tập
- HD hs làm bài vào vở bt.
- Theo dõi, kt.
Năm mươi: 50
Năm mươi mốt: 51
Năm mươi hai: 52
..............................
Sáu mươi mốt: 61

- Nêu yc bài tập.
- HD hs làm bài vào vở bt.
- Theo dõi, kt.
a. Sáu mươi: 60
Sáu mươi mốt: 61
..............................

b. Sáu mươi lăm: 65
................................
Sáu mươi chín: 69
- Gọi hs nêu yc bt.
- Yc hs làm bài vào vở bt sau đó nêu kq.
- NX, đánh giá.
- Nêu yc bt.
- Gọi hs nêu miệng kq:
a. Bốn mươi tám: 408 S
Bốn mươi tám: 48 Đ
b. 64 gồm 6 chục và 4 đơn vị Đ
64 gồm 60 và 4 S
64 gồm 6 và 4 S
- Hệ thống lại ND bài học.
- HD hs chuẩn bị bài học tiết sau.
- Nghe- Thực hiện.

- Thực hiện


- Thực hiện