Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Nguyễn
  Ngày gửi: 16h:29' 27-02-2013
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 1348
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THỚI THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thới Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2013

  ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP


  Phần I

  I- SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chủ trương của phòng GD&ĐT và kế hoạch năm học của trường ở từng năm học
  Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục ở địa phương. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết phần nào khó khăn trong học tập. Tổ chức kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trong nhà trường và học viên phổ cập ở địa phương.
  Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.
  Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
  Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
  Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
  Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
  Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
  Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
  1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Trường THCS là cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.
  Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập kiến thức khoa học; giáo dục đạo đức và thực hiện các hoạt động giáo dục khác hỗ trợ nhiệm vụ giáo dục đào tạo.
  Xây dựng đề án còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm, lâu dài. Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng cũng như của cả hệ thống giáo dục trong toàn huyện hiện tại và những năm tiếp theo.
  Đề án xây dựng nhằm mục đích phát huy vai trò bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, đảm bảo được tính chất hoạt động dạy và học của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài.
  1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Nhà trường hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).
  Được thực hiện quyền tự chủ theo Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; tự chủ một phần về tài chính.
  2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Cơ sở vật chất có 12 phòng cấp 4 (xây dựng từ năm 1990 đến năm 1997, trong tình trạng xuống cấp nặng) gồm 7 phòng học văn hóa, 4 phòng chức năng và 1 phòng sinh hoạt đội
  Năm học 2012 – 2013 trường có 12 lớp với 4 khối; tổng số học sinh đầu năm là 405. Do điều kiện kinh tế gia đình học sinh, chuyển đi 05 học sinh và bỏ học 02 học sinh. Đến cuối học kỳ I trường còn lại 398 học sinh.
  Tổng số nhân sự là 30 gồm Ban giám hiệu: 02, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 25 (có 1 giáo viên chuyên trách trung tâm HTCĐ xã); nhân viên 03
  Năm học 2013 – 2014 trường có 12 lớp với 4 khối; tổng số học sinh là 425.
  Tổng số nhân sự là 32 gồm Ban giám hiệu: 02, giáo viên trực tiếp giảng dạy:
   
  Gửi ý kiến