Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Báo cáo tổng kết học tập theo Bác theo 1973 của Chính Phú

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Hiếu (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:09' 24-02-2013
  Dung lượng: 74.0 KB
  Số lượt tải: 195
  Số lượt thích: 0 người
  0PHÒNG GD&ĐT CHÂU PHÚ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TH “C’ THẠNH MỸ TÂY
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  Số: ……/BC-CTMT
  Thạnh Mỹ Tây, ngày 22 tháng 02 năm 2013
  
  
  BÁO CÁO SƠ KẾT
  Tình hình thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Căn cứ công văn số 41/HD-PGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Phú về việc hướng dẫn việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường tiểu học “C” Thạnh Mỹ Tây xin báo cáo tình hình thực hiện như sau:
  1. Tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh và kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
  - Phương thức tổ chức:
  + Thông qua họp cán bộ công chức, sinh hoạt chi bộ;
  + Thông qua hộp thư điện tử cá nhân.
  - Tất cả CB-GV-NV của đơn vị đều được triển khai cụ thể, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp.
  - Đánh giá kết quả chuyển biến về nhận thức: Tất cả CB-GV-NV đều tự nguyện tham gia viết bản đăng ký học tập theo Bác với những nội dung hết sức thiết thực, cụ thể, luôn xem đây là những việc làm thường xuyên, thiết thực để càng ngày hoàn thiện mình hơn.
  2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức
  - Cách thức thực hiện:
  + Đầu năm, nhà trường xây dựng chương trình hành động làm theo Bác với những chuẩn mục cụ thể, theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự viết bản đăng ký làm theo với những nội dung sát hợp, lấy ý kiến đóng góp của tập thể để hoàn thiện bản đăng ký.
  + Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, họp công chức, họp tổ bộ phận định kỳ, dựa vào bản đăng ký, 1-2 đồng chí sẽ tự giác báo cáo, liên hệ việc làm của mình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước chi bộ, nhấn mạnh mặt được và chưa được, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
  - Nội dung chủ yếu của chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức và đối với học sinh tại đơn vị là:
  a/ Trách nhiệm với công việc được phân công.
  b/ Tôn trọng pháp luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của Ngành, qui định của cơ quan.
  c/ Đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị.
  d/ Luôn quan tâm học tập lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
  đ/ Đối với các đ/c Chi ủy viên Chi bô, Trưởng các bộ phận phải thêm nội dung “nêu gương”.
  e/ Đối với học sinh thì chăm ngoan học giỏi, luôn làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
  - Kết quả tác động: Mỗi đồng chí luôn thực hiện tốt “lời nói luôn đi đôi với việc làm”, hiệu quả công việc ngày càng cao, sát thực tiễn; mỗi đồng chí không ngừng hoàn thiện mình cả về đức lẫn tài, từ đó được CMHS tin tưởng và tín nhiệm; luôn có tinh thần cầu tiến, học tập, rèn luyện và công tác tốt, góp phần đáng kể vào sự phát triển của địa phương nói riêng và công cuộc đổi mới của đất nước nói chung.
  * Tồn tại:
  - Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký với nội dung làm theo còn dàn trải, thiếu gương mẫu.
  - Công tác tuyên truyền chưa đạt được bề rộng lẫn chiều sâu; nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú.
  3. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị
  Theo 5 nội dung đã đượcPhòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trong công văn 169/HD-P.GDĐT ngày 16 tháng 03 năm 2012 đơn vị đã thực hiện đạt kết quả như sau:
  - Mọi CB-CC trong cơ quan đều “Nói đi đôi với làm”;
  - Thực hiện nghiêm túc các công khai, dân chủ theo qui định;
  - Mỗi thầy cô giáo đều tận tụy với công việc.
  - Phong cách làm việc khoa học, dân chủ.
  - Tích cực tham gia tự học, tự bồi dưỡng
  4. Việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh
  Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục
   
  Gửi ý kiến