Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  mẫu ủy nhiệm chi năm 2013 mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thị Như Nguyệt
  Ngày gửi: 18h:32' 05-02-2013
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người

  ỦY NHIỆM CHI
  CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
  Lập ngày..... tháng....... năm 2013
  Đơn vị trả tiền: TRƯỜNG THCS THỪA ĐỨC
  Mã ĐVQHNS: 1053326
  Địa chỉ:
  Tài khoản: 3712.3
  Tại Kho bạc Nhà nước (NH): KBNN BÌNH ĐẠI
  Đơn vị nhận tiền: ĐINH THỤY LAM KIỀU
  Mã ĐVQHNS:
  Địa chỉ:
  Tài khoản:
  Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
  Nội dung thanh toán, chuyển tiền:


  Số tiền ghi bằng số:
  Số tiền ghi bằng chữ:

  ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

  Kế toán trưởng Chủ tài khoản
  Lương Thị Như Nguyệt Nguyễn Thanh Nhu
  KBNN A GHI SỔ NGÀY..........
  Bộ phận kiểm soát chi ngày.............. Bộ phận kế toán chi sổ ngày..................
  Kiểm soát Phụ tráchKế toán Kế toán trưởng Giám đốc


  
  NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........
  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........
  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc  
  
  BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT
  Theo TT số 128/2008/TT-BTC
  ngày 24/12/2008 của BTC
  Người nộp thuế : Mã số thuế :
  Địa chỉ : ..... Huyện Tỉnh
  Phần dành cho người nộp thay :
  Người nộp thay: Mã số thuế :
  Địa chỉ :.... Huyện Tỉnh
  Đề nghị KBNN (NH) (1) trích TK số hoặc chuyển tiền mặt
  Để nộp vào NSNN ( (hoặc) TK tạm thu số tại KBNN
  Cơ quan quản lý thu : Mã số : Tờ khai HQ, QĐ số : ngày
  Loại hình XNK (hoặc) Bảng kê biên lai số (2) ngày
  STT
  Nội dung
  các khoản nộp NS
  Mã chương
  Mã ngành kinh tế (K)
  Mã NDKT (TM)
  Kỳ thuế
  
  Số tiền
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  
  
  Tổng số tiền ghi bằng chữ:

  Bảng kê loại tiền nộp (sử dụng trong trường hợp nộp tiền mặt)
  Loại mệnh giá
  Số tờ/miếng
  Thành tiền
  Loại mệnh giá
  Số tờ/miếng
  Thành tiền
  
  Giấy
  Kim loại
  
  
  Giấy
  Kim loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng số: …………………….. Bằng chữ:
  
  
  Ngày… tháng… năm…
  ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG) Người nộp tiền Kế toán trưởng (3) Thủ trưởng đơn vị(3) Người nhận tiền
  (Ký, ghi họ tên)
  
  
  Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;
  - (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;
  - (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

  GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Tiền mặt ( Chuyển khoản (
  (Đánh dấu X vào ô tương ứng)


  Người nộp thuế:
  Mã số thuế: Địa chỉ:
  Huyện: Tỉnh, TP:
  Người nộp thay: (2) Mã số thuế:
  Địa chỉ: .
  Huyện: Tỉnh, TP:
  Đề nghị NH (KBNN) (3): trích TK số:
  (hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: tỉnh, TP:
  Để ghi thu NSNN ( hoặc nộp vào TK tạm thu số (5):
  Cơ quan quản lý thu: Mã số:
  Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: loại hình XNK:
  (hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ngày
  STT
  Nội dung
  các khoản nộp NS
  Mã chương
  Mã
  ngành KT (K)
  Mã
  NDKT (TM)
  Kỳ thuế
  Số tiền
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến