Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề cương ôn tập học kỳ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngoc Anh
  Ngày gửi: 15h:55' 26-01-2013
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 454
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
  MÔN: HÓA HỌC- KHỐI 11 NĂM HỌC: 2012- 2013

  PHẦN A: LÝ THUYẾT
  Chương 5: HIĐROCACBON NO
  I.ANKAN:
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, bậc C, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế – lưu ý các sản phẩm thế trong phản ứng halogen hóa.
  II. XICLOANKAN:
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất hóa học, điều chế.
  - So sánh đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của ankan và xicloankan.
  Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO
  I.ANKEN:
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế – lưu ý quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp.
  - Phân biệt được anken với ankan bằng phương pháp hóa học.
  II.ANKAĐIEN:
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp của ankađien.
  - Đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của ankađien liên hợp.
  - Phương pháp điều chế ankađien.
  - So sánh tính chất hóa học của anken và ankađien.
  - Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken, ankađien.
  III. ANKIN:
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế.
  - Phân biệt được ank-1-in với các ankin khác và anken bằng phương pháp hóa học.
  - So sánh tính chất hóa học của ankin với anken.
  - Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken, ankin.
  Chương 7: HIĐROCACBON THƠM. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN.HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON.
  I. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học – lưu ý quy tắc thế vào vòng benzen.
  - Phân biệt được benzen với các ankylbenzen khác bằng phương pháp hóa học.
  II. STIREN: Cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học.

  Chương 8: DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL – PHENOL
  I. ANCOL:
  - Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế - lưu ý tính chất riêng của glixerol.
  - Phân biệt được ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm – OH liền kề bằng phương pháp hóa học.
  II.PHENOL
  - Định nghĩa, tính chất vật lí, tính chất hóa học.
  - Ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.
  - So sánh tính chất hóa học của ancol và phenol.
  Chương 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
  I.ANĐEHIT
  - Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế.
  II.AXIT CACBOXYLIC
  - Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp.
  - Tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế - lưu ý axit fomic có tính chất của một anđehit.
  PHẦN B: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

  1.DẠNG 1: Bài tập viết đồng phân, danh pháp:
  Viết và gọi tên các đồng phân của:
  1.Ankan có CTPT: C3H8, C4H10, C5H12, C6H14
  2. Anken có CTPT: C4H8, C5H10
  3.Ankin có CTPT: C3H4 , C4H6, C5H8
  4. Ankyl benzen có CTPT: C7H8, C8H10, C9H12
  5. ankađien có CTPT: C4H6, C5H8
  6. Ancol có CTPT: C3H8O, C4H10O, C5H12O
  7. anđehit có CTPT: C4H8O, C5H10O
  8. axit có CTPT: C4H8O2, C5H10O2
  2. DẠNG 2: Bài tập viết phương trình phản ứng:
  *SGK: Chương 5: 3/115; 5/123
  Chương 6: 3/132; (2,4)/135; 5/136; 1/137; 3/138; (2,4,6)/145; (1,2)/147.
  Chương 7: (2,3)/159; (6,9)/160; (3,4)/172.
  Chương 8: (2,5,6)/177; 2/186; (4,5)/193; (3,5)/195.
  Chương 9: (2,3,4)/203; 1/212;
   
  Gửi ý kiến