GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10 CHUẨN MỚI


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tiệp
Ngày gửi: 20h:40' 24-01-2013
Dung lượng: 193.5 KB
Số lượt tải: 893
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trà My)
LỊCH SỬ 10 SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
MÔN LỊCH SỬ 10
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên
, áp dụng từ năm học 2012-2013)

Lịch Sử Lớp 10
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Häc kì II: 18 tuần (34 tiết)
học kì I
Phần một. lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
Chương I. Xã hội nguyên thuỷ (2 tiết)
Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ
Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ
Chương II. Xã hội cổ đại (4 tiết)
Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - ma
Chương III. Trung Quốc thời phong kiến (2 tiết)
Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến
Chương IV. Ấn Độ thời phong kiến (2 tiết)
Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ
Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ
Kiểm tra viết (1 tiết)
Chương V. Đông Nam Ấ thời phong kiến (2 tiết)
Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
Bài 9. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào
Chương VI. Tây âu thời trung đại (4 tiết)
Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại
Bài 12. ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
Kiểm tra học kì I (1 tiết)
Học kì II
Phần hai. lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xix
Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X (4 tiết)
Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ
Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 15. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 16. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)
Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV (4 tiết)
Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
Bài 19. Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X-XV
Chương III. Việt Nam trong các thế kỉ XVI-XVIII (4 tiết)
Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 24. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII
Chương IV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX (2 tiết)
Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX (2 tiết)
Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước
Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
Kiểm tra viết (1 tiết)
Phần ba. lịch sử thế giới cận đại
Chương I. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa cuối thế kỉ XVIII) (4 tiết)
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương II. Các nước Âu-Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) (6 tiết)
Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế