Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  IOE quoc gia lop 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Huyền
  Ngày gửi: 11h:31' 21-01-2013
  Dung lượng: 547.5 KB
  Số lượt tải: 690
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 30 (QUỐC GIA)_LỚP5

  I/ Defeat the Goal Keeper.
  Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

  1. Let`s go out for lunch. - .........
  A. Yes, Iam sorry B. Yes,let`s C.Yes,we do D. Yes, we are

  2. How did you go to Do Son last week? - ..... bus.
  A. On B.By C. With D. In

  3. They ...... a lot of photos at Bali Island last weekend.
  A.went B. look C.payed D.read

  4. What month is it now? - It`s .......
  A. Australia B. Austria C. August D. Art

  5. I have a headache. -Why don`t you ......?
  A. see the dentist B. take some aspirins C. drink some aspirins D. go to school

  6. My brother`s girlfriend has.......
  A. short hair brown B. short brown hair C. hair short brown D. hair brown short

  7. ......... mark eleven years old last year?
  A. Is B. Are C. Were D. Was

  8. Do you go shopping a lot? - ........
  A. Every weekend. B. One weekend C. Twice weekends D.Last weekend

  9. When you want to borrow a book, you should go to the ......
  A. bookshop B. book keeper C. library D. bookstore

  10. Where can I see a play? -You should go to the Center ......
  A. Cinema B. Discotheque C. Theater D. t-office


  II/ The teacher is coming.
  Put the words or letters in the right order to make a complete sentence or a complete word.

  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7. 


  8.   9.   10.   III/ Cool Pair Matching
  Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

     
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng