Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kết quả thi IOE cấp huyện- Năm học 2012-1013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Mỹ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 19-01-2013
Dung lượng: 740.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21 / TB-CM


Hương Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2013


Kính gửi: Trường Tiểu học Sơn Trung.

Căn cứ kết quả vòng thi IOE cấp Huyện ngày 12/01/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn thông báo kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2012 - 2013 của đơn vị như sau:

TT
Họ và tên
ID
Lớp
Điểm
Thời gian
Đạt giải

1
Phan Thanh Thảo
107889446
5
1140
30 phút
KK

2
Phạm Tiến Sang
108062671
5
1070
29 phút 57 giây
KK

3
Nguyễn Thị Minh Tâm
105731719
5
960
25 phút 17 giây
KK

4
Phan Thị Lê Na
108537107
4
1550
21 phút 57 giây
Nhì

5
Hồ Khánh Ly 
106962147
4
1430
21 phút 24 giây
Ba

6
Hồ Mạnh Tuân 
105904281
4
1310
19 phút 41 giây
Ba

7
Hồ Nguyễn Tú Phương 
107010133
4
1280
20 phút 17 giây
Ba

 Danh sách này có 07 học sinh dự thi, trong đó có 07 em đạt giải (01 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải khuyến khích).


KT.TRƯỞNG PHÒNG
P .TRƯỞNG PHÒNG


( Đã ký)


Nguyễn Trường Giang


UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21 /TB-CM


Hương Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2013Kính gửi: Trường Tiểu học 1 Sơn Tiến

Căn cứ kết quả vòng thi IOE cấp Huyện ngày 12/01/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn thông báo kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2012 - 2013 của đơn vị như sau:

TT
Họ và tên
ID
Lớp
Điểm
Thời gian
Đạt giải

1
Đặng Phương Nam 
109697313
5
500
21 phút 16 giây


2
Phạm Ngân Hà 
106385989
4
1000
30 phút
KK

3
Nguyễn Thị Tâm
106386765
4
960
29 phút 59 giây
KK


Danh sách này có 03 học sinh dự thi, trong đó có 02 em đạt giải khuyến khích.


KT.TRƯỞNG PHÒNG
P .TRƯỞNG PHÒNG


( Đã ký)Nguyễn Trường Giang


UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21/TB-CM


Hương Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2013


Kính gửi: Trường Tiểu học 1 Thị trấn Phố Châu.

Căn cứ kết quả vòng thi IOE cấp Huyện ngày 12/01/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn thông báo kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2012 - 2013 của đơn vị như sau:
TT
Họ và tên
ID
Lớp
Điểm
Thời gian
Đạt giải

1
Lê Phan Huyền My
74036450
5
1490
28 phút 42 giây
Ba

2
Trần Ngân Hà
104826981
5
1350
28 phút
Ba

3
Hồ Thùy Dương
105546185
5
1330
29 phút 7 giây
Ba

4
Lê Trung Hiếu
104542954
5
1140
28 phút 14 giây
KK

5
Trần Linh Trang
105490955
5
1070
29 phút 14 giây
KK

6
Phạm Lê Hồng Châu
106623853
5
870
30 phút
KK

7
Nguyễn Lê Hoàng
106546382
4
1580
28 phút 44 giây
Nhì

8
Lê Văn Hoàng
104797554
4
1460
28 phút 2 giây
Ba

9
Đinh Thư Hoàn 
68603524
4
1260
23 phút 2 giây
Ba

Danh sách này có 9 học sinh dự thi, trong đó có 09 em đạt giải (01 giải Nhì, 05 giải Ba, 03 giải khuyến khích).


KT.TRƯỞNG PHÒNG
P .TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký)Nguyễn Trường Giang

No_avatar

cc

 
Gửi ý kiến