Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mau To khai cap ho chieu cong vu, HCNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bo Ngoai giao
  Người gửi: Nguyễn Trung Thành
  Ngày gửi: 14h:14' 04-01-2013
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ NGOẠI GIAO
  -Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền mầu trắng. Ảnh chụp mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
  -Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.
  -Dán 1 ảnh vào khung này, đóng dấu giáp lai vào ¼ ảnh.
  
  
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------------------------------

  TỜ KHAI
  CẤP/ GIA HẠN/ SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG
  HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO


  Họ và tên (chữ in):…………………………………………. ……
  Sinh ngày:……….tháng…..…năm …………  Nam  Nữ
  Nơi sinh:………………………………………………………….
  
  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
  Giấy chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày:………….tại:…………………………….
  Nghề nghiệp:……………………………Cơ quan công tác:………………………………………….
  Địa chỉ cơ quan…………………………………………………………Điện thoại ………………….
  Chức vụ …………………………………….Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): ……………………
  Công chức/viên chức*: Loại…………..…Bậc………………….Ngạch………………………………
  Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số………………….cấp ngày......./...../..........tại..............…………
  hoặc/và hộ chiếu Công vụ số………………………….cấp ngày......./...../..........tại..............…………
  Nay đi đến nước:...................................................Quá cảnh nước:..............................………………..
  Mục đích chuyến đi:............................................................................................................……………
  Dự định xuất cảnh ngày:............................Thời gian làm việc ở nước ngoài:....................……………
  Số thứ tự.........................................trong Văn bản cử đi nước ngoài số ………..…ngày…../…/20….
  Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài…………………………………………………..…….
  Quan hệ gia đình
  Họ và tên
  Năm sinh
  Địa chỉ
  
  Cha
  
  
  
  
  Mẹ
  
  
  
  
  Vợ/chồng
  
  
  
  
  Con
  
  
  
  
  Con
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  XÁC NHẬN
  (Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế Nhà nước) hoặc Trưởng Công an phường (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

  ngày……tháng……năm 20….
  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


  …………ngày… tháng… năm 20…
  Người khai
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  
  
   
  Gửi ý kiến